Cynllun Strategol 2013-2016

Amrywiol, hwyl, ac yn cael ei arwain gan fyfyrwyr... dyma rhai o’r pwyntiau allweddol o’ch Undeb Myfyrwyr.  Yn dilyn ymgynghoriad manwl gyda chorfforaeth myfyrwyr, yr ydym ni wedi gosod cyfeiriad ar gyfer Undeb y Myfyrwyr i lwyddo yn ein golwg at y dyfodol – i greu profiad myfyriwr eithriadol a pharhaol.  Mae’r strategaeth llawn ar gael i chi ei gweld nawr, ac yn amlygu ein targedau clir a fydd yn effeithio eich amser ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gyda chipolwg, mae ein strategaeth yn canolbwyntio ar chwe thema allweddol sy’n pwyntio ein targedau...