Cysylltu

Derbynfa:

Ffôn: 01970 621700
Cyfeiriad: Undeb Myfyrwyr, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX
E-bost: Undeb@aber.ac.uk

 


Y Wasg:

Ar gyfer holl ymholioadau gan y Wasg, anfonwch e-bost at ewr1@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621703.


Manylion cyswllt staff:

Prif Swyddog Gweithredol

Trish McGrath
ceostaff@aber.ac.uk
Annmarie Evans  ape@aber.ac.uk Katie Searle
undeb@aber.ac.uk
Prif Swyddog Gweithredol Cynorthwy-ydd 
Gweithredol
Derbynfa


Marchnata a Chyfathrebu - Undeb.Marchnata@aber.ac.uk

Eleri Wyn
ewr1@aber.ac.uk
Pandora Harvey pah27@aber.ac.uk Matt Lukasiak mul8@aber.ac.uk
Rheolwr Chyfathrebu ac Ymgysylltu Cydlynydd Chyfathrebu Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau


Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr / Cyfleoedd Myfyrwyr

Gavin Allen gaa@aber.ac.uk Martin Dodd
mmd11@aber.ac.uk
Eri Mountbatten 
erm12@aber.ac.uk
Rachel Morgan
ram29@aber.ac.uk
Rheolwr Cyfleodd Myfyrwyr Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Ymgynghorydd Myfyrwyr Cydlynydd Ymgysylltu Academaidd
       
 
Chris Parry
crp12@aber.ac.uk
Lucie Gwilt
leg13@aber.ac.uk
Sion Betts
sib17@aber.ac.uk
 
Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth Cydlynydd Chwaraeon Cydlynydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli  

 


Cyllid

Catrin Hopkins sufstaff@aber.ac.uk Rebecca Blundell
 rlb12@aber.ac.uk
Rheolwr Cyllid Swyddog Cyfrifon