Mwy...
Mae pob 1 geiniog sy’n cael ei gwario yma yn cael ei fewnbynnu’n ôl i’ch cefnogi chi.

Mae’r Undeb yn sefydliad nad yw’n gwneud elw, a’r ffordd y mae’n derbyn arian yw drwy ddefnyddio Gwasanaethau Masnachol a thrwy gael grant gan y Brifysgol. Mae’n defnyddio’r arian yma i gynnal gweithgareddau myfyrwyr, yn ei ail fuddsoddi ar gyfer gwasanaethau, er mwyn darparu cyfleoedd gwell ar gyfer myfyrwyr ac er mwyn adnewyddu’r Undeb yn ei gyfanrwydd.