Tai

Mae’r Ganolfan Gynghori’n cynnig gwybodaeth a chyngor parthed materion tai, gan gynnwys:

  • Canfod rhywun i rannu ty neu fflat gyda hwy
  • Gwirio cytundebau
  • Gwybod beth yw eich hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol
  • Ymdrin ag anghydfod
  • Cymodi anffurfiol (â landlordiaid, neu gyd letywyr)

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.