Arian

Mae’r Ganolfan Gynghori yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth ar faterion sy’ n ymwneud â sawl maes o gyllid myfyrwyr, gan gynnwys:

  • Benthyciadau, ffioedd, a chyllido myfyrwyr
  • Cyllidebu a rheoli arian
  • Cyngor ar reoli dyled
  • Cytundebau defnyddwyr (e.e. cyfleustodau)
  • Budd-daliadau lles
  • Cynhaliaeth mewn achosion o galedi ariannol (Myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd, Rhyngwladol neu o’r DU)

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.