Rydych Chi'n Wych

Mae gwobrau ‘Rydych Chi'n Wych!’ UMAber yn cydnabod staff, cynrychiolwyr myfyrwyr a gwirfoddolwyr Prifysgol Aberystwyth am greu effaith bositif, boed yn fawr neu'n fach. Efallai eich bod chi wedi cael darlith arbennig o ddiddorol, wedi derbyn cymorth ar gyfnod anodd neu wedi cael gwasanaeth eithriadol... dyma'ch cyfle i ddweud diolch am y gwaith maen nhw'n ei wneud!

Rydyn ni am gydnabod gwaith caled y staff yn ogystal â'r gwaith anhygoel cynrychiolwyr academaidd ac athrofa a'r myfyrwyr sy'n gwirfoddoli (e.e. mentoriaid adran), boed yn greu newid cadarnhaol neu wneud eich cyfnod yn Aberystwyth ychydig yn haws. Os ydych chi'n meddwl eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth rhagorol, enwebwch nhw.

Gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth enwebu i gael cyfle i ennill tystysgrif a mwg ‘Rydych Chi'n Wych!’. Byddwn ni'n cyflwyno'r rhain iddyn nhw'n gyhoeddus.

Bydd panel myfyrwyr yn cyfarfod yn rheolaidd i benderfynu pwy fydd yn derbyn gwobr ar sail yr enwebiadau a gyflwynir. Os na fydd unigolyn yn llwyddiannus, rhoddir adborth priodol i'r myfyriwr a gyflwynodd yr enwebiad.


Gallwch weld manylion llawn ynglyn â'r gwobrau a'r broses enwebu yma.


Enwebwch rywun heddiw…

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576