Cenhadaeth, Gweledigaeth & Gwerthoedd

Ein dymuniad:

Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth.


Credwn:

Credwn y dylai myfyrwyr Aber gael taith anhygoel fel myfyrwyr. Dylen nhw fod yn hapus ac yn iach, a dylen nhw feddu ar rym, gan adael gyda ffrindiau am oes a dyfodol disglair o'u blaenau.


Rydyn ni:

Yn cael ein harwain gan fyfyrwyr – myfyrwyr Aber sydd wrth y llyw

Ffrindiau - rydyn ni am i chi fod o'n hamgylch

Didwyll ac agored - rydyn ni'n siarad heb flewyn ar dafod

Hollgynhwysol - mae pawb yn bwysig

Yn Gymreig - wrth gwrs


Ein haddewid:

Rydyn ni'n addo y byddwn ni'n tyfu gyda'n gilydd fel teulu Aber    

Rydyn ni'n addo mai chi gaiff y gair olaf

Rydyn ni'n addo y byddwn ni'n eich helpu i fod mor hapus ac iach â phosib

Rydyn ni'n addo helpu i'ch paratoi at eich antur nesaf

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576