English

 

Beth bynnag yw'r rheswm - mae llawer o fyfyrwyr yn aml yn aros yn Aberystwyth dros egwyl y Nadolig. Er mwyn osgoi'r unigrwydd rydyn ni wedi llunio'r rhestr ddigwyddiadau yma yn ogystal â rhestr cysylltiadau defnyddiol.

Rydym hefyd wedi creu grwp Facebook fel y gallwn rannu diweddariadau lleol o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod yr egwyl, yn ogystal â rhoi cyfle ichi drefnu cyfarfod gyda myfyrwyr eraill os ydych chi eisiau!

UMAberSU Amserau Agor: Yn Aber dros Gaeaf 2021

 

DIGWYDDIADAU

Bagiau o Bethau Da y ‘Dolig

Ydych chi’n aros yn Aberystwyth dros y Gaeaf? Mae’r UM yn trefnu rhoi bagiau o bethau da ac anrhegion at ei gilydd AM DDIM ar gyfer myfyrwyr i’ch adlonni a’ch cadw’n brysur gyda thritiau dros gyfnod y gaeaf. Cofrestrwch drwy lenwi ein ffurflen ar-lein i adael i ni wybod yr hoffech chi un o’r bagiau hwn.

Cardiau Nadolig

Lledaenwch ychydig o lawenydd dros y gwyliau trwy anfon cerdyn cyfarch at rywun annwyl unrhyw le yn y byd. Mae cardiau gael i'w casglu yn nerbynfa’r UM rhwng 10am - 4pm yn ystod yr wythnos.

Stondin y Gwyliau

Bydd eich Swyddogion UMAber yn cynnal stondin gaeafol gyda mins peis a diodydd poeth ar y campws rhwng 12fed-17il o Ragfyr.

Coeden y Cofio

Rydyn ni’n gosod coeden Nadolig yn y dderbynfa er cof y rhai rydyn ni wedi colli. Rhowch dag enw ar y goeden i’w cofio.

01/12/21

BywydAberLife: Diwrnod Addurno 

03/12/21

BywydAberLife: Cystadleuaeth Cacen Nadolig 

04/12/21 Yn Yr Undeb: Xmas Rave
05/12/21

Bingo Lingo – Fersiwn Arbennig Nadoligaidd Aberystwyth

BywydAberLife: Lluniau Nadoligaidd 

07/12/21

UMAber: Cwrdd a Chyfarch y Gwyliau

BywydAberLife: Mins peis a veibs 

09/12/21

BywydAberLife: Karaoke Nadolig 

10/12/21 UMAber: Diwrnod Siwmper Nadolig
11/12/21 BywydAberLife: Noson Ffilm 
13/12/21

BywydAberLife: Cardiau Gofal Nadolig 

15/12/21

UMAber: Gwirfoddoli Plannu Coed

BywydAberLife: Bore Coffi 

17/12/21

BywydAberLife: Dawns Nadolig Fezziwig 

19/12/21

BywydAberLife: Crefftau Nadolig 

20/12/21 UMAber: Gwyl y Gaeaf Birmingham
21/12/21

BywydAberLife: Cwis y Nadolig 

23/12/21

BywydAberLife: Helfa Sborion 

05/01/21 UMAber: Taith Gerdded Nos Galan

 


Newyddion


Student Space

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i erthyglau amrywiol i'ch helpu i feddwl am ddiwedd y tymor, cynllunio ar ei gyfer a'i reoli.

Gwneud y gorau o'ch amser gartref

Os ydych chi'n mynd adref ar gyfer y Nadolig ond ddim eisau

Aros yn y brifysgol dros wyliau'r Nadolig

 


Need Support?

Name: Contact Details:
Aberystwyth Students’ Union Advice Service

union.advice@aber.ac.uk

www.abersu.co.uk/advice

Aberystwyth University Student Support Services 

 

University Campus Life 24/7 Helpline

01970 621761 or 01970 622087

student-support@aber.ac.uk

 

01970 622900

www.aber.ac.uk/en/student-support

Emergency and NHS services

111: Non-emergency medical service

999: For an emergency requiring Police, Ambulance or Fire services

 

If you are actively suicidal

Find your local GP: www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/gps

Find your local A&E Department: www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/hospitals

The Samaritans 

Tel 116 123 (24 hrs a day, 7 days a week) 

Welsh Language Line 0300 123 3011 (7pm- 11pm only, 7 days a week)  

www.samaritans.org

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576