English

Y Gronfa Haf

MEDDWL AM WNEUD RHYWBETH YSBRYDOLEDIG YR HAF HWN? ...

FYDDWCH CHI'N CYMRYD RHAN MEWN HER ANARFEROL NEU'N GWNEUD GWAHANIAETH EITHRIADOL? ...

 

Bob blwyddyn, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wneud cais am arian o Gronfa'r Haf i gyllido gweithgareddau anghyffredin ac ysbrydoledig.  Yn y gorffennol rydym ni wedi galluogi aelodau o Gymdeithas Sgowtiaid ac Geidiaid Myfyrwyr Aberystwyth i fynd ar daith i Wlad yr Iâ, eraill i fynychu Pencampwriaethau Dadlau Ewrop a myfyrwyr unigol i fynd ar brosiectau cadwraeth yn Indonesia a Hondwras.  Dim ond enghreifftiau yw'r rhain, gall fod unrhyw beth y gallech chi feddwl amdano!

I wneud cais am gyllid, bydd angen i chi anfon cais atom sy'n cynnwys y manylion canlynol:

  • Beth ydych chi eisiau ei wneud, a pham mae'n werth i undeb y myfyrwyr ariannu eich cyfranogiad
  • Cyllideb lawn o'r costau sy'n perthyn i ymgymryd â'ch taith, gan ddarparu tystiolaeth lle bo modd (er enghraifft, rhaid cyflwyno derbynebau am gostau hedfan, cyfarpar, llety, a.y.b.)
  • Pa elfennau o'r daith rydych chi'n talu amdanynt a sut rydych chi wedi ariannu / yn mynd i ariannu'r gwariant hwn
  • Unrhyw eirda y teimlwch i fod yn addas
  • Faint hoffech chi ei gael o Gronfa'r Haf hyd at gyfanswm o £500

Cewch chi ddewis y fformat a'r dyluniad.  Gwnewch argraff arnom ni!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ar 3ydd Mehefin 2018.

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais yma.

E-bostiwch eich ceisiadau at Gavin Allen, Rheolwr Cyfleoedd ar gaa@aber.ac.uk neu cysylltwch ag e am ragor o fanylion.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576