Rhyng-Gol

Digwyddiadau UMCA

Beth yw UMCA  |  Digwyddiadau UMCA  |  Clybiau a Chymdeithasau  |  Yr Heriwr |  Cyfansoddiad

Wythnos Nefi Blw

 

Wythnos RAG

Wythnos RAG yw wythnos ble bydd aelodau UMCA yn codi arian i elusen trwy ddigwyddiadau gwahanol. Mae rhestr digwyddiadau'r wythnos i'w gweld isod. 

Digwyddiad Facebook

 

 

Ail-Wythnos y Glas

Y flwyddyn yma oedd y tro cyntaf i ni gael Ail Wythnos y Glas, ac fe roedd hi’n wythnos wych! Digon o chwaraeon cymysg a nosweithiau Swn yn Yokos, roedd hi yn bendant yn wythnos i’w chofio. Dyma rai o luniau 2018.

2018

2019

Digwyddiad Facebook

Dydd Llun / Nos Lun: Ffair yr Undeb + Gêm Bêl-Rwyd Cymysg / 7:30pm / Y Gawell

Nos Fawrth: CyfCyff / 6:00pm / Yr Hen Goleg + Noson y Geltaidd

Dydd Mercher / Nos Fercher: Training Rygbi Merched + Noson Gwaith Cartref / 7:00pm / Llew Du

Nos Iau: Swn Dim dimau (2000s) / 10:00pm / YOKOS

 

Yr Eisteddfod Ryng-gol

Dyma benwythnos lle mae criw UMCA yn mynd ar daith i gystadlu yn erbyn Prifysgolion eraill. Y flwyddyn diwethaf, Llanbed oedd y lleoliad, un o'r Eisteddfodau gorau ers blynyddoedd. Fe lwyddodd Aber i ennill sawl cystadleuaeth gan gynnwys y Fedal Gelf diolch i Non! Ac er mai Bangor enillodd yr Eisteddfod, UMCA enillodd y penwythnos!

2018

2019

Mae'r Eisteddfod eleni yn Abertawe, dyma'r digwyddiad Facebook

Mawrth 1af ac 2il

Gyrrwch e-bost i umca@aber.ac.uk i gael testunau

 

Wythnos Hwyl yr Wyl

Cyngerdd Nadolig Aelwyd Pantycelyn 9/12/18: Capel y Morfa 5yh

Eisteddfod Dafarn 10/12/18: Llew Du 70:30yh

Gloddest 11/12/18: Marine 6:30yh £20

Noson Jymprs Dolig 12/12/18

Swper Geltaidd a Swn 13/12/18

 

Wythnos y Glas 2018

 

Trip Tregaron

Trip draw i Tregaron am y noson cyn dod nol i Aber i orffen yn y Llew Du. Noson ychydig yn wahanol i'r arfer i ddechrau blwyddyn arbennig. 

 

Swn

 

Noson Gymraeg yr Undeb ble mae pawb yn gwisgo fyny i themau penodol, yn y gorffennol rydym wedi cael y 90au, Yn y Newyddion ac Anifeiliaid. Bydd digon o ganeuon Cymreig, clasuron ac rhai newydd sbon, a digon o hwyl. Nos Iau olaf pob mis!

Bydd drysau yn agor am 10yh a cau am 11yh, £3.50 i aelodau £4.00 i bawb arall. Cofiwch roi eich lluniau i fyny i'r Llywydd gael dewis enillydd.

 

Y Ddawns Rhyng-gol

2017

Digwyddiad sydd yn cael ei gynnal yn Aber bob blwyddyn gyda gig yn yr Undeb ar y nos Sadwrn. Mae myfyrwyr Cymraeg ledled y wlad yn teithio i Aber ar ei gyfer gyda tua 900 yn mynychu gyda’r Eira yn hed-leinio y flwyddyn diwethaf, leni mae gennym ni Candelas!

2018

Wythnos Nefi Blw

Dyma wythnos sydd yn cloi blwyddyn UMCA. Wythnos o ddathlu diwedd arholiadau, ffarwelio â’ch ffrindiau ond hefyd, ffarwelio â’r drydydd flwyddyn. Gyda digwyddiadau fel Crôl beniwaered, Double Denim y Geltaidd, Trip Traeth a Swn olaf y flwyddyn (byddwch yn barod am unigolion emosiynol iawn)!

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576