Adloniant UMCA

         

Adloniant UMCA

Mae adloniant o hyd yn rhan mawr o galendr UMCA, a hynny drwy gydol y ddeugain mlynedd. Erbyn heddiw, mae bandiau gorau a blaenaf y Sîn Roc Gymraeg yn dychwelyd dro ar ôl tro i Aber i’r llwyth o gigiau sy’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, ond yr un mwyaf oll yn bendant y Y Ddawns Ryng-Golegol. Noson wych o gerddoriaeth sy’n cael ei gynnal ar benwythnos yn mis Tachwedd. O’r Ods i Meic Stevens, o’r Candelas i Bryn Fon maent i gyd wedi canu yn y gig fwyaf ar galender myfyrwyr Cymru yn y blynyddoed diwethaf. Pob blwyddyn mae tua 900 o fyfyrwyr o hyd a lled Cymru a thu hwnt yn dod yn un haid i’r dref am un o benwythnosau a gig gorau’r SRG.Yn ogystal â’r nosweithiau yma, mae noson o ganeuon Cymraeg yn yr Undeb sydd yn cael ei drefnu ar un ddydd Iau bob mis. Enw’r noswaith ydy Swn, a hynny cyn i Huw Stephens gymryd  a defnyddio’r enw i’w wyl yntau. Y tueddiad yn y nosweithiau yma yw mai myfyrwyr sy’n cael gwneud y gwaith DJio.  O ddawnsio i hen glasuron y Trwynau Coch i gerddoriaeth newydd Yr Eira , mae’r nosweithiau yma wastad yn boblogaidd gyda’r myfyrwyr ac yn aros yn y cof fel rhai o atgofion gorau eu cyfnod yn y coleg. Eleni cyflwynir UMCA SWN BYW. Gwahoddir artistiaid i chwarae mewn rhai o brif nosweithiau swn

Ond nid yn unig gigiau mae UMCA’n ei gynnig fel adloniant.  I’ch cyfarch i’r Coleg  ar ôl haf hir o gicio sodlau y mae Wythnos y Glas UMCA yn barod i’ch croesawu i Aberystwyth, gydag wythnos gyfan o ganu, meddwi a chymdeithasu Wythnos gorau’r flwyddyn yw hon ac mae wastad yn un na fyddwch yn ei chofio, ond byth yn ei anghofio!!

 

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576