Yn edrych am wirfoddolwyr?

Yn edrych am wirfoddolwyr?

Os mai sefydliad di-elw ydych chi ac os oes gennych chi gyfle parhaus neu untro i fyfyrwyr wirfoddoli, byddai’n braf cael clywed gennych! Mae UMAber yn ceisio cysylltu myfyrwyr ag amryw gyfleoedd sy'n eu galluogi i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol.

Drwy hysbysebu'ch cyfle i wirfoddoli ar-lein gydag Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, gallwn ni eich helpu chi i recriwtio'r gwirfoddolwyr perffaith!


I hysbysebu cyfle am ddim, cwblhewch y camau canlynol:

Cam 1: Dewiswch a ydych chi’n recriwtio ar gyfer cyfle parhaus neu gyfle parhaus

Cam 2: Cytunwch â’n cytundeb lefel gwasanaeth a rhowch gopi o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, eich asesiad risg a’ch polisi gwirfoddoli i ni (cyfleoedd parhaus yn unig).

Cam 3: Cofrestrwch fanylion eich mudiad a chrëwch hysbyseb (darllenwch ein “canllawiau postio cyfle newydd” cyn dechrau).

Cam 4: Byddwn ni’n postio’ch cyfle ar ein gwefan

Cam 5: Bydd y myfyrwyr sydd â diddordeb yn eich cyfle’n gofyn am eich manylion cyswllt gan yr Undeb ac yn cysylltu â chi’n uniongyrchol drwy e-bost; o hynny ymlaen, chi fydd yn gyfrifol!

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu broblemau ynglyn â'r broses gofrestru, e-bostiwch alg51@aber.ac.uk 

Yn anffodus, nid oes cefnogaeth gyflawn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rhai fersiynau o Safari ar ddyfeisiadau Apple. Os ydych chi’n cael problemau wrth geisio cyrchu neu gwblhau’r ffurflen, byddem yn eich cynghori i roi cynnig ar borwr gwahanol (e.e. Chrome, Firefox, Edge).

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576