Cynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYNORTHWYWYR ADRANNOL I GYMHEIRIAID 2021/22

Ymunwch â thîm mawr o fentoriaid myfyrwyr i helpu myfyrwyr newydd ar eu blwyddyn gyntaf:

 • Cewch hyfforddiant penodol mewn gwrando gweithredol a chyfeirio at wasanaethau cymorth o fewn y Brifysgol.
 • Byddwch yn meithrin sgiliau a nodweddion gwerthfawr ar gyfer eich CV.
 • Gallwch ddefnyddio eich profiad yn y Brifysgol i helpu eraill.
 • Caiff eich oriau eu hachredu gan Gwobr Aber
 • Cewch gyfle i ennill Gwobr Mentor y Flwyddyn.
 • Byddwch yn bwynt cyswllt cyntaf cyfeillgar ar gyfer myfyrwyr newydd.
 • Bydd gennych gyfle i wneud gwahaniaeth, boed fawr neu fach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RYDYM YN RECRIWTIO'N FLYNYDDOL, GAN GYSYLLTU Â CHYDLYNWYR PENODOL YM MHOB
DRAN ACADEMAIDD

Beth mae hyn yn ei olygu?

 • Mynychu hyfforddiant cyn pennu'r sawl y byddwch yn eu mentora.
 • Anfon negeseuon e-bost cychwynnol i gysylltu.
 • Cwrdd â'r sawl y byddwch yn eu mentora yn ôl yr angen (awgrymwn 2-3 o gyfarfodydd y tymor â phob un ohonynt).
 • Bod yno i ateb cwestiynau drwy e-bost.
 • Helpu myfyrwyr i setlo i mewn a dod o hyd i bopeth sydd gan Brifysgol Aber i'w chynnig.
 • Bod yno ar gyfer problemau nad oes angen tiwtoriaid personol na'r adran cymorth i fyfyrwyr i'w datrys.
 • Mynychu'r gynhadledd adrannol flynyddol ar gyfer mentoriaid.
   

Yr hyn yr ydym ei eisiau gennych chi

 • Person cyfeillgar a thosturiol
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Gwybodaeth dda am gyfleusterau'r Brifysgol
 • Sgiliau gwrando da
 • Trefnus a dibynadwy
 • Y Gymraeg (dymunol ond nid yn hanfodol)
 • Brwdfrydig dros am helpu eraill
   

Beth sy'n digwydd nesaf?

Yn dilyn eich cais, caiff manylion eu trosglwyddo i gydlynwyr cynorthwywyr adrannol i gymheiriaid pob adran, er mwyn rheoli'r broses recriwtio a dethol. I wneud cais... 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576