Product Details

Suicide Prevention Workshop 13/11/19 Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Cyf: P10017890

Ychwanegu at y fasged

Pris: £0.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad Dydd Iau 10 Hydref 2pm - 5pm Dydd Iau 7 Tachwedd 2pm - 5pm Dydd Gwener 8 Tachwedd 2pm - 5pm Dydd Mercher 13 Tachwedd 2pm - 5pm Dydd Iau 28 Tachwedd 1pm - 4pm Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws. ************ Suicide Prevention Workshop Thursday 10th October 2pm-5pm Thursday 7th November 2pm-5pm Friday 8th November 2pm-5pm Wednesday 13th November 2pm-5pm Thursday 28th November 1pm-4pm This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help. For more information visit www.abersu.co.uk/wellbeingtraining This workshop is part of a successful Students’ Union funding bid to the National Lottery Community Fund to introduce Suicide Prevention and Resilience Skills Training across campus.