Product Details

WRISTBAND Freshers week events 2019 | WRISTBAND Digwyddiadau wythnos y Glas

Cyf: P10017470

Ychwanegu at y fasged

Pris: £35.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.
Access all our Freshers events (saving over 30% off door prices & VIP entry):

Friday 20th Sept: The Big Quiz (free event)

Saturday 21st Sept: Lock & Key Party

Sunday 22nd Sept: Pool Competition & Bingo

Monday 23rd Sept: Headphone Disco

Tuesday 24th Sept: Bierkeller

Wednesday 25th Sept: James Phelan - Trouble Maker

Thursday 26th Sept: Paint Party

Friday 27th Sept: Beach Party

Saturday 28th Sept: Freshers’ Ball

Sunday 29th Sept: Gaming Night (free event) Plus great food and drink offers available with wristband all week in our partner town centre venue ‘Why Not’ plus discounted entry | Mynediad i holl ddigwyddiadau’r Glas (yn safio dros 30% o’i gymharu a mynediad ar y drws & mynediad VIP):

Nos Wener 20fed o Fedi: Y Cwis Mawr

Nos Sadwrn 21ain o Fedi: Tan Glo Nos

Nos Sul 22ain o Fedi: Cystadleuaeth Pwl a Noson Bingo

Nos Lun 23ain o Fedi: Disco Tawel

Nos Fawrth 24ain o Fedi: Bierkeller - Seler Gwrw

Nos Fercher 25ain o Fedi: Noson Gomedi James Phelan - Trouble Maker

Nos Iau 26ain o Fedi: Parti Paent

Nos Wener 27ain o Fedi: Parti Traeth

Nos Sadwrn 28ain o Fedi: Dawns y Glas

Nos Sul 29ain o Fedi: Noson Gemau Yn ogystal a chynnigion bwyd a diod drwy’r wythnos i’r rheiny sydd a wristband yn ‘Why Not’ (ein partner yn ganol dre)…a phris mynediad is.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576