Ymgyrch godi arian ar gyfer yr Hen Goleg

Ymgyrch godi arian rithwir 24 awr ar gyfer adnewyddu / cynnal a chadw’r Hen Goleg. Mae hwn yn brosiect gwerth £30 miliwn a fydd yn ailddatblygu'r adeilad yn ganolfan ddiwylliannol, dysgu a menter ar gyfer Aberystwyth, gyda'r gobaith y bydd yn denu llawer o ymwelwyr newydd i Aber yn y dyfodol.

Caiff y digwyddiad ei strwythuro fel un ymgyrch ar y cyd dros gyfnod o 24 awr i nodi pen-blwydd agor ein prifysgol, sef 16eg Hydref.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan ein clybiau a'n cymdeithasau, sydd â phob math o syniadau maent am roi cynnig arnyn nhw.


Bydd y digwyddiad eleni’n cynnwys:

 

1. Cwis Mawr Aber!

Mae’r Dawnswyr Sioe Gerdd yn cynnal 'Cwis Mawr Aber'! ar MS Teams.

Pris mynediad yw £3 y tîm, a bydd y cwis yn dechrau am 8:15pm.

Ymunwch am gwis tafarn ychydig yn wahanol; mae gwobrau anhygoel ar gael.

Cliciwch yma i brynu'ch tocyn nawr.

 

2. Twrnamaint Chwarae Gemau 'Ymysg ein gilydd'

Yn cael ei gynnal gan y clwb Lacrós trwy MS Teams.

£1 i gymryd rhan yn y gêm, gyda gwobrau i'r enillwyr.

Cliciwch yma i brynu'ch tocyn mynediad.

 

3. Cymdeithas y Gwenyn - Noddi gwenyn

Am £1 gallwch noddi'ch gwenyn eich hun, derbyn llun a cherdyn yn llawn ffeithiau difyr.

Cliciwch yma i noddi eich gwenyn.

 

4. Bingo! 

Mae cymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygol Aber (AAVS) yn cynnal Bingo am ddim ond £1 y stribed.

Cliciwch yma i brynu'ch tocyn ac ymunwch â'r alwad i chwarae ynghyd ag AAVS!

 

5. Record Aber - #IBrokeAnAberRecord

Bydd byrddau’r arweinwyr yn aros ar wefan UM bob blwyddyn, lle gallwch chi ddangos eich enw i'ch ffrindiau â balchder.

Bydd clybiau a chymdeithasau yn cynnal recordiau penodol y gallwch eu noddi i geisio’u curo, er enghraifft mae’r gymdeithas Pêl-êl (Beer Pong) yn ystyried ambell record ping pong i'w curo.

Gallwch dalu £3 i ymuno â'r ddolen Zoom eich hun. Os gallwch chi dorri’r record, yna bydd eich enw ar fwrdd yr arweinwyr trwy'r flwyddyn!

Cliciwch ar y ddolen isod i ymuno a cheisio torri'r record neu noddi'r clwb £1 yma:

Cymdeithas y Gwenyn - yr amser cyflymaf i fwyta holl gynnwys calendr Adfent

 

 

Dawnswyr Sioe Gerdd - Faint o bobl allwn ni gael yn dawnsio fel pe baen nhw mewn parti ar un alwad Zoom

 

 

AAVS - Y mwyaf o jeli y gall rhywun ei fwyta mewn munud gyda chopsticks

 

 

Daearyddiaeth (GeogSoc) - Y nifer fwyaf o nygets sy'n cael eu bwyta mewn 2 funud (Cyw Iâr neu Quorn)

 

 

Pêl-êl (Beer Pong) - Yr amser cyflymaf i gael pêl i mewn i bum cwpan

 

 

Pwl  - Marathon chwarae pwl am 24 awr

 


Rhodd Ychwanegol

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

Diolch i'r 8 clwb a chymdeithas sydd wedi cynnal y digwyddiad eleni:

     

     

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576