Biochemistry Society

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

A society for biochemists, geneticists, microbiologists and all lovers of molecular biology! Run regular socials on Tuesdays 8pm, alongside providing lectures and help with assignments and revision.
 

 

 

                                                                                                                                           

About us!

Welcome to all lovers of molecular biology!

We are a society for biochemists, geneticists, microbiologists and biologists alike!

We are Aberystwyth BioChem Society, here providing non-stop biochemistry fun! We organise socials every Tuesdays at Kane's bar at 8 pm! Alongside weekly socials, we also organise meals and group activities like beach cleans or local trips. We are here to help anytime you need, whether that be an assignment or a revision session. We also provide opportunities for postgraduates to practise presenting their work.

Biochemists unite! There's no reason for any Aberystwythian biochemists to be left out!

2021/2022 BioChem Society Committee Members:

                                    President, Kodi Monte (2nd year Genetics).

 

 

 

                                 Treasurer, Ryan Goddard (3rd year Biochemistry).

 

                                   Secretary, Grace Lewis (2nd year Genetics).

 

 

 

                                   Social Secretary, Wiktoria Strzeszewska (3rd year Biochemistry & Genetics).

 

If you have any questions or queries, don't hesitate to contact us! 

Contact: Kodi (President – kom10) & Wiktoria (Social Sec - wis27) & Grace (Sec – grl12)

Membership

It costs you only £3.00 to become a part of biochem society! You will get access to all events, meetings and workshops. 

Also follow us on:

Twitter: @aberbiochemsoc

Instagram: @aberbiochemsoc

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2368659116542732/?source=unknown

Documents:

ConstitutionCode of conductRisk assessment, Covid Risk Assessment and Equipment list

 

Amdanom ni

Cymdeithas ar gyfer biocemegwyr, genetegwyr, microbiolegwyr a phob un sy'n hoff o fioleg moleciwlaidd.

A group of people posing for a photo

Description automatically generatedYn rhedeg cymdeithasau rheolaidd ddydd Mawrth 8pm, ynghyd â darparu darlithoedd a helpu gydag aseiniadau ac adolygu.

Croeso i bawb sy'n hoff o fioleg moleciwlaidd! Rydym yn gymdeithas ar gyfer biocemegwyr, genetegwyr, microbiolegwyr a biolegwyr fel ei gilydd! Rydym yn Gymdeithas BioChem Aberystwyth, yma'n darparu hwyl biocemeg nad yw'n atal! Rydym yn trefnu cymdeithasau bob dydd Mawrth ar 8pm! Ochr yn ochr â chymdeithasau wythnosol, rydym hefyd yn trefnu prydau bwyd a gweithgareddau grwp. Rydyn ni yma i helpu unrhyw bryd sydd ei angen arnoch, boed hynny'n aseiniad neu'n sesiwn adolygu. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd i uwchraddedigion ymarfer cyflwyno'u gwaith.

Biocemegwyr yn uno! Nid oes rheswm i unrhyw biocemegwyr o Aberystwyth gael eu gadael allan!

 

2021/202 Aelodau'r Pwyllgor BioChem Cymdeithas

Llywydd - Kodi Monte

Trysorydd - Ryan Goddard

Ysgrifennydd - Grace Lewis

Ysgrifenyddion Cymdeithasol -  Wiktoria Strzeszewska

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni!

Cyswllt: Kodi (Arlywydd - kom10) a Wiktoria (Secur Cymdeithasol - wis27) a Grace (Ysgrifennydd - grl12)

 

Dilynwch ni hefyd

Twitter: @Aber_BiochemSoc

Instagram: @aberbiochem

Facebook: https://www.facebook.com/groups/aberbiochemsociety/

Darllenwch ein Cyfansoddiad a'n Cod Ymddygiad!

Nid oes angen offer ychwanegol

 

Bake Off!

 

Covid - Friendly Socials!