CYHOEDDI’R RHESTR FER: Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae'n bleser gan UMAber gyhoeddi rhestr fer ar gyfer Gwobrau UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol i wella’r profiad ym Mhrifysgol Aber.

Eleni derbyniwyd 250 o enwebiadau a daeth y panel oedd â’r dasg o lunio’r rhestr fer at ei gilydd yn rhithwir i ddarllen drwy’r enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn

 • Anifeiliaid a Milfeddygaeth
 • Y Gyfraith
 • Ffantasi a Ffuglen Wyddonol
 • Daearyddiaeth
 • Swoleg

Cymdeithas Newydd Orau

 • Addysg Ecolegol
 • Byrfyfyr
 • Coctels
 • Anifeiliaid a Milfeddygaeth
 • Vagina Monologues

Y Gymdeithas a Wnaeth y Cyfraniad Mwyaf at Elusen

 • Nawdd Nos
 • Tickled Pink
 • WWF Aber
 • Meddyliau Myfyrwyr

Y Cyfraniad Mwyaf gan Gymdeithas nad yw'n un Elusennol

 • Cwn Aber
 • Pêl-êl
 • Daearyddiaeth
 • Addysg Ecolegol
 • Cymuned Chwaraewyr Gemau Aberystwyth

Y Gymdeithas sydd wedi Gwella Fwyaf Eleni

 • Cwn Aber
 • Reslo
 • Yoga
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • Y Gyfraith
 • KPOP

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

 • Aaron Daniels
 • Amber McNeil
 • Iain Place
 • Kaja Brown
 • Kevin Bell
 • Noel Whelan

Cymdeithas y Flwyddyn

 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Gwarchod y Gwenyn
 • Pêl-êl
 • Argyfwng a Model o'r Cenhedloedd Unedig
 • Daearyddiaeth
 • Tickled Pink

Aelod Cymdeithas y Flwyddyn:

 • Frankie Targett
 • Jack Gould
 • James Watson
 • Joel Geraghty
 • Kaja Brown
 • Sarah Shelton

Cynaliadwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd)

 • Addysg Ecolegol
 • Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus Aberystwyth
 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Gwarchod y Gwenyn
 • Cymdeithas Nordig
 • Cydweithfa Bwyd Organig

Gwobr Diwylliant Cymreig

 • Daearyddiaeth
 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus Aberystwyth
 • Cydweithfa Bwyd Organig
 • Cymdeithas Slofacia a Tsiec

Gwobr Rhagoriaeth Weinyddol

 • Megan Green
 • Tristan Worssam
 • Nathalia Kinsley
 • James Watson

 

Cyhoeddir yr enillwyr ar-lein a thrwy ein tudalen Facebook ddydd Mawrth 28ain Ebrill o 7:30pm ymlaen.

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576