Undeb Dadlau Aberystwyth - Efrog IV 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ar benwythnos 1af Chwefror, anfonodd Undeb Dadlau Aberystwyth 6 aelod i gystadlu yn Efrog IV 2020, 4 i gystadlu fel siaradwyr mewn timau o 2, a dau i gystadlu fel beirniaid. Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys 4 rownd, a rownd derfynol fawreddog i'r pedwar tîm gorau a’r chwe beirniad gorau.

James Purvis, ein Harchwiliwr, oedd yr un a ddaeth agosaf at gyrraedd y rownd derfynol fawreddog fel beirniad, gan lwyddo i argyhoeddi'r prif feirniad fod ei benderfyniad o ran sut i osod y timau yn eu trefn yn gywir mewn 3 o'r 4 rownd.

Er na chyrhaeddodd ein cystadleuwyr eraill mor agos at y rownd derfynol â James, cawsant amser gwych o hyd, gan ddangos bod Aber yn gallu cystadlu â’r goreuon fel Durham, Caeredin a Lerpwl, gydag Alex McCreadie a Tom Fraser yn perfformio orau ar y cyd o blith cynrychiolwyr Aber, gan sgorio 71/100 o bwyntiau ar gyfartaledd am siarad. Doedd Zach Godley-McAvoy a Joe Geraghty ddim yn rhy bell ar eu hôl nhw, gyda sgôr barchus o 69.75 a 69.25 o bwyntiau am siarad.

Roedd y dadleuon eu hunain yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, o feysydd cyffredin fel newid yn yr hinsawdd a gwleidyddiaeth ymylol, i gynigion mwy anarferol ynghylch dilysrwydd celf nad yw'n gynrychioladol a chreu system Filwrol Siapan. Serch hynny, y ddadl fwyaf poblogaidd o bell ffordd, oedd pa ddiod i’w chael yn y dafarn yn y digwyddiad cymdeithasol ar ôl y gystadleuaeth.

Hoffai'r Pwyllgor Dadlau anfon diolch arbennig i Tom Morrissey o'r UM, oherwydd heb ei gymorth a'i ymdrechion, ni fyddai'r gystadleuaeth wedi bod yn bosibl.

Crynodeb gan Joshua Elsey, Cynullydd Allanol Undeb Dadlau Aberystwyth

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576