UMAber yn cyrraedd y brig yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwy yng Nghymru

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wrth eu bodd â chanlyniad yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) diweddar sy'n eu gosod ar frig y tabl am foddhad myfyrwyr yng Nghymru.

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio
UMAber yn cyrraedd y brig yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwy yng Nghymru

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wrth eu bodd â chanlyniad yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) diweddar sy'n eu gosod ar frig y tabl am foddhad myfyrwyr yng Nghymru. 

Meddai Llywydd yr UM, Sabina O'Donoghue: “Rydyn ni wrth ein boddau, er gwaethaf un o'r blynyddoedd mwyaf cymhleth yn ein hanes, ein bod ni wedi llwyddo i gynyddu nifer ein hymatebion cadarnhaol i'r ACF, a olygodd mai ni yw’r Undeb Myfyrwyr sydd â'r sgôr uchaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr. Llongyfarchiadau enfawr i'r Brifysgol am sgôr uchel eto eleni, gan aros ar y brig o ran Sefydliadau AU yng Nghymru".

"Rydym yn eithriadol o falch o'r ffordd y mae Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol wedi gweithio gyda'i gilydd i gadw profiad myfyrwyr wrth galon unrhyw gamau a phenderfyniadau a gymerwyd trwy gydol blwyddyn heriol. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn dal ati i weithio'n galed i sicrhau bod lefel boddhad myfyrwyr yn parhau i fod yn uchel yn Aberystwyth ac i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn caru bywyd myfyrwyr.”

Mae UM Aberystwyth wedi dringo o’r 6ed safle yng Nghymru yn 2017, gan bellach ymuno â'r Brifysgol ar frig y tabl o ran boddhad myfyrwyr yng Nghymru.

Meddai Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr, Trish McGrath: “Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed iawn i ddatblygu a thyfu ein UM yn ogystal ag ymgysylltiad a boddhad y myfyrwyr; hoffwn ddiolch i bob myfyriwr, aelod o staff, Swyddog, Cynrychiolydd Academaidd a Chydweithiwr yn y Brifysgol sydd wedi ein helpu i dyfu a symud i’r cyfeiriad cywir, ac i’r Brifysgol am eu cefnogaeth barhaus a'u hethos cadarnhaol.”

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576