UMAber yn Lansio Prosiect Gwirfoddoli Cymorth Cymunedol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydyn ni’n chwilio am fyfyrwyr wirfoddolwyr sy’n gallu ac yn fodlon cynnig cymorth i fyfyrwyr a'r gymuned leol lle bo angen hynny yn ystod y pandemig byd-eang parhaus.

Gallai hyn olygu rhoi cymorth i unigolion yn eich ardal leol drwy wneud ffrindiau â nhw i helpu â lleihau unigrwydd neu arwahanrwydd, naill ai dros y ffôn, trwy e-bost neu ar ffurf sgwrs fideo ar-lein. Gallai hefyd olygu danfon nwyddau neu feddyginiaeth i garreg y drws i'r rhai sy'n ynysu yn ogystal â bod yn bwynt cyswllt cyffredinol i'r rhai a allai fod angen y gefnogaeth.

Ein nod yw sefydlu banc o wirfoddolwyr, fel pe bai eu hangen neu os yw’r llywodraeth yn gosod cyfyngiadau tynnach, ein bod ni yn y sefyllfa orau i'w hanfon nhw i gynnig cymorth i fyfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/gwirfoddolwyrcymunedol/

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576