UMAber yn Lansio Prosiect Gwirfoddoli Cymorth Cymunedol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydyn ni’n chwilio am fyfyrwyr wirfoddolwyr sy’n gallu ac yn fodlon cynnig cymorth i fyfyrwyr a'r gymuned leol lle bo angen hynny yn ystod y pandemig byd-eang parhaus.

Gallai hyn olygu rhoi cymorth i unigolion yn eich ardal leol drwy wneud ffrindiau â nhw i helpu â lleihau unigrwydd neu arwahanrwydd, naill ai dros y ffôn, trwy e-bost neu ar ffurf sgwrs fideo ar-lein. Gallai hefyd olygu danfon nwyddau neu feddyginiaeth i garreg y drws i'r rhai sy'n ynysu yn ogystal â bod yn bwynt cyswllt cyffredinol i'r rhai a allai fod angen y gefnogaeth.

Ein nod yw sefydlu banc o wirfoddolwyr, fel pe bai eu hangen neu os yw’r llywodraeth yn gosod cyfyngiadau tynnach, ein bod ni yn y sefyllfa orau i'w hanfon nhw i gynnig cymorth i fyfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/gwirfoddolwyrcymunedol/

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576