Pwyllwch, Dim ond Wythnos 5 yw hi!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Helo gyfeillion annwyl, unwaith eto dwi am rannu ambell berl o ddoethineb â chi - yr wythnos hon, beth i'w wneud pan fydd popeth yn ymddangos fel pe bai’n mynd o chwith. Dwi yma i ddweud yn syml; Pwyllwch. Mae pethau’n mynd i wella!

Felly, rydych chi yn wythnos 5 ac mae’n wythnos ddarllen, neu mi fydd hi’n fuan iawn, ac mae popeth yn ymddangos ychydig yn ddiflas? Dwi’n gyfarwydd â’r teimlad; mae pawb wedi cael y profiad. Ond rydych chi hanner ffordd i'r Nadolig! Cyn bo hir, bydd hi’n dywydd i swatio’n gynnes braf, prydau bwyd gyda chyfeillion, gwisgo eich dillad gorau gyda'ch clybiau a chymdeithasau, a mynd ati i brynu neu wneud anrhegion i ffrindiau. Dydy pethau ddim yn ymddangos mor wael gyda’r holl hwyl Nadoligaidd hyfryd. Felly pam mae pethau'n teimlo mor ofnadwy nawr?

Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roedd yr wythnos ddarllen, neu hanner ffordd drwy'r tymor, yn teimlo fel cyfnod coll, fel pe baem ni’n disgwyl i’r cam nesaf ddechrau. Mae'n deimlad tebyg i fod ar ymyl dibyn, yn aros i ddisgyn un ffordd neu'r llall. Mae arian yn dechrau mynd yn brin, efallai y byddwch chi'n mynd adref er mwyn i’ch rhieni ofalu amdanoch unwaith eto, ac nid yw bod yn brifysgol yn ymddangos fel rhywbeth sy’n werth yr holl drafferth.

Ond y peth yw ...

Rhaid i chi adael i’ch hun gwympo oddi ar y dibyn i weld pa ffordd y bydd pethau’n disgyn. Nid yw 5 wythnos yn ddigon o amser i ymrwymo i unrhyw beth a chael profiad llawn ohono. I fod yn onest, dwi ddim yn siwr bod 3 blynedd yn ddigon weithiau! Felly mae'n rhaid ichi roi mwy o amser i chi'ch hun i addasu i'r amgylchedd newydd rydych chi wedi taflu eich hun i mewn iddo. Y broblem sydd gan y rhan fwyaf o bobl nawr yw bod holl hwyl a chyffro cyfnod y glas a chwrdd â phobl newydd wedi diflannu. Ceisiwch fynd i'r afael â hynny drwy ymuno â chlwb neu gymdeithas, tîm gwirfoddoli neu roi cynnig ar bethau newydd y tu allan i'ch gradd.

Y ffordd orau o ymdopi ag iselder wythnos 5 yw taflu'ch hun i mewn i wythnos 6. Ac os ydych chi'n dal i deimlo fel bod popeth wedi mynd o chwith pan ddewisoch chi fynd i’r brifysgol, yna siaradwch â rhywun o gwmpas y Nadolig. Ond ystyriwch hyn yn ofalus cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad mawr.

Bron iawn i mi adael y brifysgol tuag adeg y Nadolig; doeddwn i ddim yn meddwl bod y bywyd hwn yn iawn mi, roeddwn i'n ei gasáu, doeddwn i ddim wedi gwneud unrhyw ffrindiau. Bron iawn i mi adael y brifysgol yn fy ail flwyddyn am yr un rhesymau mewn gwirionedd, ond mae'n rhaid i chi roi amser i chi'ch hun addasu. Edrychwch ar ôl eich hun dan amodau fel y rhain, mynnwch seibiant, ewch adref os gallwch chi ond peidiwch â phoeni, mae’n bosib datrys popeth.

Nawr, ar nodyn ychydig yn ysgafnach: Mae'n wythnos 5, sy'n golygu ein bod ni hanner ffordd drwy’r tymor! Sy'n golygu bod yr holl bethau cyffrous eto i ddigwydd! Mae hwn yn amser gwych i roi cynnig ar rywbeth newydd, rydych chi wedi setlo ac rydych chi wedi creu eich llecyn bach eich hun y tu mewn i gylch Aber. Nawr ehangwch eich gorwelion, mae’n bwysig ymlacio a chael tipyn o hwyl. A chofiwch, mae yna bob amser bobl sy’n barod i wrando, felly dewch draw i’r undeb, cymorth i fyfyrwyr, swyddfa eich tiwtor personol, a.y.b. Trafodwch y peth; ceisiwch ganfod beth sy’n peri gofid i chi. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i'ch helpu chi i fwynhau'r 5 wythnos nesaf o'r tymor!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.