NÔL I ABER 2019

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

 

Yn ystod digwyddiad NÔL I ABER eleni, trefnodd 16 o glybiau a chymdeithasau aduniad â'u haelodau blaenorol.

Roedd hyn yn amrywio o gemau cyfeillgar o rygbi a pholo dwr i sesiwn gan y Gymdeithas Roc yn Nhafarn yr Angel; daeth y digwyddiad â'r gorffennol a'r presennol ynghyd.

Gan gyfnewid profiadau, dathlu gyda'i gilydd a dal i fyny, cafodd myfyrwyr gyfle i fynd ar daith yn ôl mewn amser a hefyd gweld sut mae'r dyfodol yn edrych i rai o'u ffrindiau.

Hoffai UMAber achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r Swyddfa Alumni a ChronfaAber am ariannu'r digwyddiad ar y cyd â ni.

A hoffai'r Swyddfa Alumni ac UMAber ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi cymryd rhan gan wneud digwyddiad NÔL I ABER 2019 yn gymaint o lwyddiant.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576