#HoliAber Beth hoffech chi gennym?

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Beth hoffech chi gennym?

Cwblhewch ein harolwg gyda’r cyfle i ennill £300

Rydym eisiau clywed mwy am eich profiad o fywyd prifysgol ac a oes cyfleoedd i gael gwella. 

Buasem yn ddiolchgar iawn os gallech chi gwblhau ein harolwg cyflym a rhannu eich meddyliau.

Cwblhau’r arolwg (Mae fersiwn Gymraeg ar gael): http://redbrick.to/aberystwythstudentsurvey

Mae’r arolwg yn cymryd 10-15 i’w gwblhau, ac i’ch diolch am eich amser, byddwn yn eich cynnwys mewn raffl gyda’r wobr gyntaf o £300 a gwobrau eraill o £100 (x1) a £50 (x2) – siawns mai chi fydd yn ennill!

Dyma gyfle gwych i chi gael dweud wrthym ynglyn â’r hyn sy’n bwysig i chi ac yn gyfle i ni ddeall sut y gallwn ni eich helpu a myfyrwyr eraill yn y dyfodol i gael y mwyaf o’ch profiad prifysgol.

Diolch am sicrhau fod eich llais yn cael ei glywed.

 

*trefnir yr arolwg gan Red Brick Research, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran Undeb Myfyrwyr Aberystwyth. Bydd eich ymatebion yn ddienw. Os cewch chi unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r arolwg, e-bostiwch info@redbrickresearch.co.uk.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576