Hintiau Handi’r Tîm-A - Gweithgareddau gan gadw Pellter Cymdeithasol yn Aber

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gan fod COVID-19 tarfu’n sylweddol ar weithgareddau, gallai fod yn anodd meddwl am bethau difyr i'w gwneud nawr eich bod wedi symud i lety'r Brifysgol. Peidiwch â phoeni, oherwydd rydyn ni wedi gwneud y meddwl ar eich rhan!
Dyma ychydig o bethau y gallwch eu gwneud yn ardal Aber i'ch cadw'n brysur a'ch helpu i setlo yn eich cartref newydd.

 • Cerddwch i fyny’r Graig Lais (pen draw Traeth y Gogledd). Mae golygfa hyfryd o'r copa a lle perffaith i wylio'r machlud haul godidog. www.aberystwyth.org.uk/attractions/constitution-hill.shtml 
   
 • Yn y cyfnos gallwch wylio’r drudwyod yn heidio. Mae'r haid yn tyfu o ran maint yn ystod mis Medi a mis Hydref. Y lle gorau i eistedd a gwylio'r olygfa hon yw ar fainc ger y castell, gan ei bod yn ddigon pell i ffwrdd i osgoi’r adar yn cachu ar eich pen, ond mae yma olygfa wych dros eglwys Sant Mihangel, glan y môr a'r pier lle mae'r drudwyod yn clwydo bob nos.
   
 • Cicio'r bar. Ym mhen Gogleddol y prom, mae'n draddodiadol cicio'r bar metel gwyn ar y morglawdd. Fe wyddoch mai hwn yw'r un iawn gan y bydd cryn lawer o ôl esgidiau arno!  Un rheswm a roddwyd dros y traddodiad hwn yw bod Neuaddau Alex yn arfer bod yn breswylfeydd i fenywod yn unig, a bod y dynion yn arfer cerdded i lawr o'r Hen Goleg lle'r oeddent yn preswylio. Roedd cicio’r bar yn rhoi’r esgus iddyn nhw dreulio amser yn yr ardal hon yn y gobaith o ddal sylw un o’r merched. Mae'r rhan fwyaf o bobl leol hefyd yn cicio'r bar, ac mae wedi dod yn weithred sy’n gysylltiedig â lwc dda.
 • Mae coedwigoedd Penglais yn hyfryd i grwydro o’u hamgylch, ac mae yma olygfeydd gwych dros y dref. Mae'r coedwigoedd hyn yn y gwanwyn yn anhygoel gan eu bod clychau'r gog yn tyfu ym mhobman!
   
 • Mae’n werth cerdded i fyny Pen Dinas at gofeb Wellington. Mae yma olygfeydd anhygoel a gallwch weld Aber o gyfeiriad gwahanol.www.ceredigion.gov.uk/resident/coast-countryside/conservation-and-wildlife/local-nature-reserves-and-wildlife-sites/
     
 • Mae sinema’r Commodore newydd ailagor ac mae yma weithdrefnau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol ar waith. www.commodorecinema.com/
   
 • Gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl gaffis a siopau lleol ar Facebook yn 'Aber Behind the Screens', dydych chi byth yn gwybod pa berl cudd y gallech chi ddod o hyd iddo yno

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576