Galwad – Mae Iechyd Meddwl o Bwys

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio
  • Ydych chi’n rhan o grwp neu elusen sy’n codi ymwybyddiaeth neu yn cynnig cyngor ynglyn ag Iechyd Meddwl?
  • Ydych chi’n angerddol dros atal hunanladdiad?
  • Hoffech chi ymuno â’r UM mewn helpu codi ymwybyddiaeth a chylchredeg cyngor ynglyn ag Iechyd Meddwl?

Ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Dachwedd bydd Hannah, y Swyddog Llesiant, yn cynnal taith gerdded ar y traeth er cof am Ddiwrnod Rhyngwladol Goroeswyr Colled i Hunanladdiad. Bydd y digwyddiad lleol hwn yn gorffen gyda gwylnos ac hefyd, bydd yn gyfle i’r gymuned ehangach ddod at eu gilydd a chymryd rhan. Bydd Bandstand y promenâd ar agor i bawb ac iddynt ei ddefnyddio fel lle diogel i gael y cyfle i ddod at eu gilydd a siarad, codi ymwybyddiaeth, a chofio’r rhai a gollwyd i hunanladdiad.

Gallwch ganfod mwy ar y dudalen digwyddiadau o’n gwefan

Os ydych chi’n unigolyn neu’n rhan o grwp/sefydliad sy’n hyrwyddo Iechyd Meddwl a hoffech chi ddefnyddio’r cyfle i gynnal stondin bach yn y digwyddiad hwn, yna cysylltwch â Hannah trwy eawstaff@aber.ac.uk, byddai hi wrth ei bodd yn clywed gennych!

Mwy am Ddiwrnod Rhyngwladol Goroeswyr Colled i Hunanladdiad

Yn amlach na pheidio, mae’r amser sy’n arwain at dymor gwyliau’r gaeaf yn gallu bod yn adeg anodd i oroeswyr colled i hunanladdiad. O ystyried hyn eleni, bydd Diwrnod Rhyngwladol Goroeswyr Colled i Hunanladdiad yn digwyddiad ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Dachwedd 2021.

Dyma ddiwrnod i’r rheini ohonom mae hunanladdiad neu golled i hunanladdiad wedi effeithio arnom ni i ddod at ein gilydd ar draws y byd – i gymryd cysur, magu dealltwriaeth a rhannu straeon i godi’r galon. Mae hefyd yn gyfle i ni ddod at ein gilydd a chofio bywydau’r rhai a gollwyd i hunanladdiad.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576