Ffyrnau Microdon nawr ar gael yn Undeb y Myfyrwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yn dilyn cyflwyno syniad trwy ein 'Eich Syniadau'ar ein gwefan. Rydym wedi gwrando ac yn cydnabod eich bod chi am gael lle ar y campws i gynhesu'ch bwyd!

Mae UMAber wedi prynu dwy ffwrn ficrodon a fydd ar gael yn ardal Danddaearol Undeb y Myfyrwyr, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor, rhwng 9am a 4pm.

Meddai Molly-Jean Longden, Swyddog Llesiant:

“Mae'n wych gweld syniadau ein myfyrwyr yn cael eu gwireddu. Bydd hyn yn gymorth mawr i bawb sydd ag ond ychydig o arian, ond sy'n dal i fod eisiau bwyta prydau poeth, yr holl bobl hynny yn ystod arholiadau sydd ar y campws am oriau maith, yn ogystal â myfyrwyr cyffredin sydd am gynhesu pastai.

Rwy'n teimlo’n gyffrous wrth weld y syniad hwn yn cael ei weithredu ac i'n myfyrwyr gael rhywbeth gwirioneddol yn ôl o'r syniadau y maent wedi'u cyflwyno.”

Am ragor o wybodaeth ynglyn â sut i gyflwyno syniadau, ewch i'n gwefan.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576