Ffurfio cysylltiadau ag eraill ... yr her o wneud ffrindiau a dod o hyd i'ch lle

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Llongyfarchiadau am sicrhau eich lle yn y Brifysgol ger y lli... rydyn ni'n methu aros i gwrdd â chi!!

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, gall ymddangos yn frawychus symud i dref newydd neu ddechrau cwrs newydd. Ond peidiwch â phoeni, mae pawb yn mynd i fod yn yr un cwch. Ac mae cymaint o gyfleoedd i gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau, a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch lle yma yn Aber!

Fel rydyn ni i gyd yn gwybod, bydd cyfnod y Glas yn edrych ychydig yn wahanol eleni oherwydd COVID-19. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu na chewch chi gyfle i gwrdd â phobl o'r un anian a chymysgu â myfyrwyr eraill sydd â diddordebau tebyg i’ch rhai chi.

Mae UM yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau a chyfleoedd a ddylai eich galluogi i gael cryn lawer o hwyl wrth gychwyn ar eich taith!

Mae yna dudalen Facebook y Glas y gallwch chi ymuno â hi i gysylltu â Glasfyfyrwyr eraill a myfyrwyr cyfredol y Brifysgol! Bydd hefyd yn eich hysbysu am yr hyn sy'n digwydd a sut i gymryd rhan. Gallwch ofyn am gael ymuno â'r grwp preifat yma.

Mae yna hefyd lawer o ddigwyddiadau rhagarweiniol yn cael eu trefnu gan ein clybiau a'n cymdeithasau sy'n werth rhoi sylw iddyn nhw; beth am ymweld â'n gwefan. Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn darganfod rhywbeth newydd yr ydych chi'n ei garu nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arno o'r blaen! Yma yn Aber mae gennym dros 80 o gymdeithasau i ddewis o’u plith a dros 50 o glybiau chwaraeon y gallwch chi ymuno â nhw; siawns nad oes rhywbeth y mae gennych chi ddiddordeb ynddo ymysg y rhain? Beth am gael golwg ar ein gwefan i ddarganfod mwy.

Beth am wirfoddoli? Yn UMAber rydym yn cynnig Gwobr Aber, sef ein ffordd o gydnabod yr ymrwymiad rydych chi wedi’i ddangos i helpu achos sy'n bwysig i chi. A gall hefyd fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl. Am ragor o wybodaeth a chyfleoedd, ewch i Wefan yr UM.

Ydych wedi pacio unrhywbeth i'ch helpu i wneud ffrindiau. Rhywbeth fydd yn hwyl i'w wneud gyda’ch cydletywyr newydd. Gallai hyn fod yn unrhyw beth rydych chi'n ei fwynhau o gêm o Twister i becyn o gardiau. Gall gemau fod yn ffordd wych o dorri’r iâ ac yn ffordd o ddod i adnabod y bobl rydych chi'n byw gyda nhw mewn amgylchedd hwyliog a hamddenol. Peidiwch poeni os nad ydych chi – mae digon o lefydd yn Aberyswyth i brynu rhywbeth o’i fath.

Ceisiwch dreulio amser mewn ardaloedd cymunedol; beth am gynnig gwneud paned o de i rywun? Mae pawb yn hoffi paned! Neu ddishgled fel maen nhw’n ddweud yn y De ??

Ac yn olaf, byddwch yn chi'ch hun. Cofiwch fod pawb yn yr un sefyllfa, ac rydych chi i gyd eisiau gwneud ffrindiau.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576