Digwyddiad 5k cyntaf erioed Clwb Harriers

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ddydd Sadwrn 2il Tachwedd cynhaliwyd digwyddiad 5k cyntaf erioed Clwb Harriers Prifysgol Aberystwyth, ger glan y môr.

Barnwyd bod y '5k Tref Aber' yn llwyddiant ysgubol; gydag 80 o bobl yn dod at ei gilydd i gymryd rhan, gan godi dros £1,000 ar gyfer MIND Aberystwyth.

 

Meddai Llywydd y Clwb, Cara Farley:

 

''Roeddem fel clwb yn edrych ymlaen at yr her o drefnu digwyddiad mawr, yn enwedig gan ei fod at achos mor wych.  Roedd yna lawer o drefnu “y tu ôl i'r llenni” ond ni allem fod wedi gwneud hyn heb y Ford Gron am dalu mwyafrif y costau, Tesco Aberystwyth am eu rhoddion bwyd a chefnogaeth a chyfraniad gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, heb son am y gwirfoddolwyr a roddodd o'u hamser i stiwardio'r digwyddiad.  Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi codi dros £1,000 ar gyfer Mind Aberystwyth, ac rydym yn bwriadu parhau i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl drwy gynnal mwy o ddigwyddiadau a heriau yn y flwyddyn newydd.”

Da iawn i'r Harriers am drefnu digwyddiad mor llwyddiannus ac ar gyfer achos mor wych hefyd. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Glwb Athletau a Rhedeg yr Harriers, ewch i’w tudalen we yma. (Dolen: https://www.umaber.co.uk/clwb/harriers/)

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576