Dewch i fy nabod: Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA 2022

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Enw: Dafi Jones

Cyflwyniad byr...

Fy enw i yw Dafi a fi ydy Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA eleni. Rwyf wedi graddio o’r brifysgol mewn Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid. Cefais fy ngeni a’n magu ar fferm felly rwy’n mwynhau bod tu allan ac mewn cwmni anifeiliaid. Rwyf hefyd yn mwynhau chwarae rygbi a chefnogi tîm pêl-droed Abertawe.

Rhowch ffaith ddiddordeb neu randwm i ni amdanoch chi eich hun...

Rwyf wedi derbyn llawdriniaeth ar ôl torri fy nhrwyn yn chwarae rygbi.

Dewiswch tri gair sy’n eich disgrifio orau:

Ffraeth, urddasol, Cymro

Eich pryd o fwyd olaf ar y ddaear...beth sy’ ar y fwydlen? A pha 3 pherson enwog fyddech chi’n gwahodd i gael bwyd?

I ddechrau, cregyn gleision, prif blât stêc, pwdin – proffiterols. Gyda Tudur Owen, Connor Roberts a Jeremy Clarkson.

Beth yw eich diddordebau?

Rwy’n mwynhau gwylio Pobol y Cwm a Rownd a Rownd (Welsh soaps)

Pam wnaethoch chi benderfynu i sefyll am y rôl hon?

I wthio am gymaint o gydraddoldeb â phosib i fyfyrwyr Cymraeg ac i barhau i drefnu digwyddiadau cymdeithasol i fyfyrwyr UMCA

At ba peth rydych chi’n edrych ymlaen ato y mwyaf eleni?

Yr Eisteddfod Rhyng-gol

Beth yw rhai o’r achosion sydd o bwys i chi?

Cydraddoldeb i fyfyrwyr Cymraeg, cefnogaeth i ddioddefwyr o iechyd meddwl a cynnig cefnogaeth yn y Gymraeg, cynnig estyniadau i fyfyrwyr pan maent yn eu haeddu

Eich hoff le yn Aberystwyth i gymdeithasu?

Yr Hen Lew Du

Tasech chi’n gallu bod yn anifail, pa un fyddech chi a pham?

Buwch gan eu bod nhw’n cymeriadau hapus a chariadus

Pa beth, yn eich barn chi, ddylai pawb ei wneud/cael blas arno o leiaf unwaith yn eu hoes? (rhowch enghraifft bersonol os oes eisiau)

Bwydo oen fach – ciwt iawn

Rydych chi ar eich ffordd i’r gwaith ar fore Llun...Pa gân sy’n dod lan ar gyfer y daith?

Pen y byd - Bwncath

Rhowch un o’ch hoff lefydd rydych chi wedi ymweld â fe i ni a pham?

Milan – lle prydfferth a hanesyddol, gyda bwyd gwych!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576