Crynodeb BUCS Tymor 1

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Aberystwyth wedi gweld yn ystod y tymor hwn 25 o dimau o 14 wahanol chwaraeon yn cystadlu yn y BUCS cyntaf ers dechrau’r pandemig Covid-19 yn ôl yn 2020.

O ystyried y nifer ysgubol o’n buddugoliaethau sef 36, nid oes llawer yn ein rhwystro rhag ennill y cwbl dros Aber.

Hyd yn hyn, dyma ein tri thîm sydd ar y blaen:

Pêl-rwyd y Menywod 1 – Mae'r tîm yn cipio’r blaen yn hawdd y tymor hwn, gan ennill 7 allan o 7 o’u gemau erbyn hyn! Gofynnon ni i gapten y tîm i ddweud wrthym am sut mae eu tymor yn mynd a sut maen nhw’n teimlo am y gamp anhygoel hon:

“I feel honoured to have been able to coach such an amazing group of girls this year. We have a huge amount of talent on the court and have really bonded as a team which I think has been a great aid to our success. I am really excited to see how we progress through the rest of the season!” – Belle Walker (Women’s Netball 1st Team Captain)

 

 

Hoci’r Menywod 1 – Nid oes curo’r tîm hwn hyd yn hyn, gydag ennill 4 allan o 4 i'w henw. Dyma ddywedodd y capten am eu buddugoliaethau:

“AUWHC have gone into this season with determination and it has clearly paid off with wins in all our BUCS games, some wins by 14-0. With a year out of hockey the girls have worked twice as hard at training and gone into all games with a positive attitude.
I am immensely proud of my girls and their season so far and I look forward to what the second semester will bring!”
Becca Gibson (Women’s Hockey 1st Team Captain)

 

 

Badminton y Dynion 1 – Wedi colli dim ond 1 o’u 5 gêm y tro hwn, mae Tîm 1 Badminton y Dynion ar eu ffordd i ennill y blaen yn y tymor hwn! Cawsom ni air gyda’r capten i glywed mwy:

“We have had a great season this year and some great results, with all players on the team performing extremely well. Many members of the team are yet to lose a game, with the team being confirmed finishing 1st in the league despite having 1 match remaining.”  - Jude Barbour (Men’s Badminton 1st Team Captain)

  ?

Rydym yn edrych ymlaen at weld sut mae ein holl dimau yn chwarae yn nhymor 2 ac yn dymuno pob lwc i bawb!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576