Beth yw Gwasanaeth Cynghori UMAber?

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber yn cynnig cyngor a gwybodaeth sy’n gyfrinachol, yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar ffurf sesiynau galw heibio, apwyntiadau, e-bost a ffôn. Hefyd, rydyn ni’n cynnal gweithgareddau a digwyddiadau eraill i ddatblygu ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau myfyrwyr i sicrhau eich bod chi mor hapus ac iach â phosib yn ystod eich cyfnod yn Aberystwyth.

Rydyn ni’n cynnig cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o bethau, gan gynnwys:

  • Materion academaidd
  • Arian a chyllid myfyrwyr
  • Tai a llety
  • Iechyd a llesiant

Beth bynnag fo’r broblem, os ydych chi’n ansicr ynglyn â’r hyn i’w wneud, dewch i’n gweld ni. Byddwn ni’n gwneud ein gorau i ddatrys eich problem ac os na fyddwn ni’n llwyddo, gallwn ni eich cyfeirio chi at rywun sy’n gallu.

 

Cysylltwch â ni drwy’r dulliau canlynol:

Galw heibio: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Ffôn: 01970 612700

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Mae llwyth o wybodaeth ar ein gwefan hefyd:

www.umaber.co.uk/cyngor

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.