Awgrymwch ein Helusen y Flwyddyn ar gyfer 2019/20

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Unwaith eto eleni, rydym yn chwilio am fyfyrwyr i helpu â phenderfynu ar un o'n dwy elusen Codi Arian a Rhoi (RAG) ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

I'r rheiny ohonoch sy'n anghyfarwydd â'r fenter, mae RAG UMAber yn gronfa sy'n cael ei rhannu'n gyfartal rhwng dau achos da bob blwyddyn:

  • Rhoddir y swm cyntaf i Elusen y Flwyddyn - caiff myfyrwyr gyfle i gynnig a phleidleisio drosti yn ystod cyfnod y Glas bob blwyddyn.
  • Rhoddir yr hanner arall mewn Cronfa Gymunedol a gaiff ei dosbarthu ymysg elusennau lleol ar ffurf grantiau.

Yn ogystal â hyn, gall Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau sy'n frwd dros achosion penodol godi arian at eu dewis elusen, er ein bod ni'n annog ein myfyrwyr i gyd i gefnogi'r Gronfa RAG uchod.

Ac felly unwaith eto rydym yn gofyn i chi am eich awgrymiadau ar gyfer elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i'w cyflwyno i fyfyrwyr er mwyn iddynt bleidleisio arnyn nhw yn ystod cyfnod y glas ym mis Medi.

Meddai Wojtek, ein Swyddog Cyfleoedd eleni:

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn cael cyfle i ddewis pa elusennau maen nhw am eu cefnogi, sy'n gyfle anhygoel i wneud gwahaniaeth go iawn. P'un a oes gennych chi ddiddordeb mewn materion amgylcheddol neu gynaliadwyedd, cynnig cymorth i'r rheiny sydd â salwch difrifol neu helpu'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau, dyma'ch cyfle i ddefnyddio holl fyfyrwyr Aberystwyth i gefnogi achos sy’n agos iawn at eich calon.

Bydd yr awgrymiadau a ddewisir yn cael eu datgelu yn ystod yr wythnosau sy'n arwain i fyny at gyfnod y glas, a rhoddir gwahoddiad i'r rheiny â'u cynigiodd i hyrwyddo'r elusen o'u dewis yn ystod y bleidlais.

Gallwch gyflwyno eich awgrymiadau gan ddefnyddio'r ffurflen isod, fydd yn parhau i fod ar agor tan ddydd Mercher 18fed Medi.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576