Awgrymiadau Tîm-A - Sut i dreulio'ch wythnos gyntaf yma yn Aber

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydych chi wedi cyrraedd! Mae’n ddigon tebyg y bydd eich rhieni'n pryderu amdanoch, ac wedi prynu digon o basta i chi am chwe mis; p'un a ydyn nhw'n aros yn yr ardal am ychydig o ddyddiau neu eich bod chi wedi cyrraedd ar eich liwt eich hun. Dyma rai syniadau gennym ni yn y Tîm-A i chi wneud y gorau o'ch wythnosau cyntaf yn Aber!

  • Er bod digon i'w wneud, nid yw Aber yn mynd i unman felly cymerwch eich amser; ble bynnag rydych chi am fynd i archwilio'r dref neu ddim ond dadbacio, bydd digon o amser yn ystod cyfnod y Glas i wneud popeth cyn i'r tymor ddechrau.
  • Cyd-letywyr - siaradwch â nhw, dewch i'w hadnabod; llongyfarchiadau rydych chi nawr yn byw gyda nhw!
  • Dominos Pizza am ddim
  • Ymgyfarwyddwch â’r campws a beth sy'n digwydd yn eich adrannau
  • Trefnwch eich ystafell fel sy’n gweddu i chi - Os na wnewch chi, mae’n bosib na fyddwch chi’n gwneud hynny tan ar ôl y Nadolig. Lluniau am ddim Snapfish - Pethau i'ch atgoffa o gartref.
  • Efallai mynd am dro, a mynd ar goll yn y dref.  Ewch i weld y castell ar ôl iddi nosi!

Peidiwch â mynd i banig!!!  Haws dweud na gwneud, rydym yn gwybod, pan fyddwch chi yn rhywle cwbl newydd. Mae staff a myfyrwyr wrth law i'ch helpu chi. Ymlaciwch, dadbaciwch a mynnwch sgwrs â’ch cyd-letywyr.

Gwnewch yn siwr fod gennych chi ychydig o fwydydd sylfaenol yn y ty ar gyfer yr wythnos sydd i ddod. 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

This Girl Can 2020

Llun 19 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020

Senedd Ideas Oct20 CY

Maw 20 Hyd 2020
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576