Yn cyflwyno eich Swyddog Llesiant...

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Molly-Jean Longden yw’ch Swyddog Llesiant eleni.

Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr yn hapus ac yn iach.

Dyma gyflwyniad bach i ddod i’w adnabod, beth wnaeth hi astudio yma yn Aber & pam iddi sefyll am y rôl hon:

O ble wyt ti'n wreiddiol?

Manceinion

Beth astudioch chi ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Astudiaethau Drama a Theatr

Pam wnes di ddewis astudio yn Aberystwyth?

Yr ymdeimlad o gartref pan es i ar fy ymweliad cyntaf.

Pam wnes di sefyll am y rôl hon?

Roeddwn i'n credu y byddai modd i mi wneud gwahaniaeth i'r ffordd mae'r undeb a'r brifysgol/cymuned leol yn cydweithio i sicrhau'r ansawdd uchaf posib o iechyd a gofal cymdeithasol i fyfyrwyr Aber. Cwympais i mewn cariad â'r brifysgol hon pan ddes i yma'n gyntaf ac roeddwn i am sicrhau bod pobl yn dal i gael yr un ymdeimlad o gyffro a gefais i pan gyrhaeddais i yma a bod profiadau da yn parhau gydol cyfnod y myfyrwyr yn ein prifysgol hyfryd. Mae llawer o bethau sy'n ymwneud â llesiant yn newid ac roeddwn i am sicrhau bod y myfyrwyr yn cael y llais gorau posib pan fydd penderfyniadau mawr yn cael eu gwneud.

Ffaith ddiddorol neu 'random' amdana ti dy hun...

Un tro chwalais i fy meic mor rhyfeddol, llwyddais i chwerthin a chrio yr un pryd!

At beth wyt ti’n edrych ymlaen eleni?

Cwrdd â chymaint o bobl newydd a sicrhau y byddan nhw i gyd yn cael y profiad gorau posib gan Aber!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.