UMAber yn Lansio Arolwg CARU, CASÁU, BARNU!

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn lansio arolwg newydd i brofiadau llety myfyrwyr ar y campws ac oddi arno. Rydym am sicrhau mai ni yw'r llais awdurdodol ar lety myfyrwyr yn Aberystwyth, ac mae'r arolwg hwn yn gam cynnar o ran dod i ddeall a gweithredu ar eich profiadau

Mae'r arolwg yn cymryd rhwng 10-15 munud i'w gwblhau, ac mae'n gofyn cwestiynau am eich profiadau wrth ddod o hyd i'ch llety myfyrwyr presennol ac o fyw yno. Caiff yr ymatebion eu cynnwys mewn raffl am y cyfle i ennill rhent wythnosol gyfartalog1 a gaiff ei dalu ar ffurf gwobr ariannol o £90, neu un o 2 wobr o dalebau Amazon gwerth £25 yr un.

Meddai'r Swyddog Lles yn UMAber, Molly Longden:

"Mae hwn yn gyfle gwych i gael eich llais wedi'i glywed am eich landlord neu asiant gosod! Helpwch ni i hysbysu rhentwyr y flwyddyn nesaf a sicrhau bod marchnad rentu Aber yn iawn i chi! "

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n cael problemau â'ch darparwr presennol a'ch bod am gael cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim, mae ein Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr ar gael i helpu. Am fwy o wybodaeth a sut i gysylltu â nhw, ewch i www.umaber.co.uk/cyngor .

I gwblhau'r arolwg, cliciwch ar y ddolen isod i ddechrau ...

www.umaber.co.uk/carucasaubarnu

 

1 Yn seiliedig ar rent cyfartalog o bum eiddo myfyrwyr a welwyd ar Zoopla - Chwefror 2018.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.