Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ddydd Llun diwethaf, daeth panel dethol Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber, oedd yn cynnwys Emma Beenham (Swyddog Materion Academaidd), Megan Hatfield (Swyddog Materion Academaidd-etholedig), Damien Clarke (Cynrychiolydd Academaidd), Katie Regan (Cynrychiolydd Academaidd) a Lucy Hobson (Cyfarwyddwr Cynllunio) at ei gilydd i fynd drwy bob un o'ch 238 o enwebiadau! Mae rhestr fer o enwebeion wedi cael ei dethol, yn ogystal ag enillwyr pob un o'r 15 o wobrau.

Mae holl Wobrau'r Wythnos UMAber yn Dathlu dan arweiniad myfyrwyr, o'r enwebiadau i'r seremoni wobrwyo, felly dyma gyfle arbennig i fyfyrwyr ddiolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am eu cyraeddiadau anhygoel, eu cymorth a'u gwaith caled.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2018:

 

Gwobr Cam Nesaf

Christina Evans

Arwyn Edwards

Warren Dockter

 

Gwobr Dysgu Arloesol

David Jones

Amanda Clare

Val Nolan

 

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Ammaara Nalban

Matthew Poulton

Cédric Rischitelli

Megan Hatfield

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn (Ôl-raddedig)

Sarah Riley

Matthew Francis

Berit Bliesemann de Guevara a Milja Kurki

Adrian Kear

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn (Israddedig)

Simon Payne

Gavin Goodwin

 Nicholas Perdikis

 

Gwobr Arwyr yr Etholiadau

Seicoleg

Mathemateg

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 

Gwobr Adborth Eithriadol

Alexandros Koutsoukis

 Val Nolan

Kate Woodward

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Chloe Wilkinson-Silk

Dana Barringham

Eluned Vickets

Chynna Godfrey

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Rachel Rahman

Lucy Taylor

T Robin Chapman

Adam Vellender

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Rhiannon Perrett

Max Kossatz

Geena Whiteman

Robin Church

 

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

Enfys Lloyd

Meinir Davies

Stephen Fearn

Rory Geoghegan

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Aimee Roberts

Giselle Morris

Sabrina Mangham

Cameron Wilcox

 

Darlithydd y Flwyddyn

Pippa Moore

Greg Bevan

 Jamie Medhurst

Brieg Powel

Matthew Jarvis

 

Adran y Flwyddyn

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Mathemateg

Y Gyfraith

Llongyfarchiadau mawr i bawb gyrhaeddodd y rhestr fer. Cynhelir seremoni wobrwyo Gwobrau UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr nos Iau 26 Ebrill am 7.00pm yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Gobeithio y gwelwn ni lawer ohonoch chi yno am noson wych o ddathlu gwaith caled ac ymroddiad myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.