EICH SYNIADAU CYNGOR - DYDD LLUN 30/10/17, 6yh

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae'r Glas wedi dod i ben, felly mae'n bryd ar gyfer Cyfarfod cyntaf y Cyngor eleni.

Gellir darllen yr holl Syniadau a gyflwynir i'r Cyngor isod. Os hoffech wneud unrhyw newidiadau, a elwir yn 'Gwelliant', gallwch gyflwyno un yma.

Cewch gyflwyno gwelliannau tan ganol dydd, 23 Hydref. 

Yn ystod cyfarfod cyntaf y Cyngor, byddwn ni'n darparu diweddariad llawn ar bolisïau, yn ethol dirprwy gadeirydd, ac wrth gwrs yn dadlau ac yn pleidleisio ar yr hyn sy'n bwysig i chi!

www.umaber.co.uk/llywioaber

 

Syniadau a chyflwynwyd I Gyngor 30/10/17:

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.