Cyfnod enwebu wedi dechrau ar gyfer UMAber yn Dathlu – Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae'r cyfnod enwebu wedi dechrau ar gyfer seithfed Gwobrau Addysgu Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (sydd wedi'u hail-frandio eleni fel UMAber yn Dathlu: Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr).

Mae'r gwobrau, a drefnir bob blwyddyn gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, gyda chefnogaeth y Brifysgol, yn cynnig cyfle i gydnabod staff (sy'n addysgu neu beidio), cynrychiolwyr academaidd drwy'r Brifysgol a myfyrwyr sy'n gwirfoddoli am eu gwaith gydol y flwyddyn academaidd.

Eleni, rydym wedi cyflwyno tri chategori newydd sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr Aber yn gallu enwebu a chydnabod myfyrwyr sy'n wirfoddolwyr, yn swyddogion gwirfoddol ac yn fentoriaid sy'n gweithio'n galed i gynrychioli myfyrwyr a rhoi cymorth iddynt gydol y flwyddyn.

Caiff myfyrwyr eu hannog ar hyn o bryd i gydnabod staff a'u cyd-fyfyrwyr drwy enwebu unigolion neu adrannau am un o dair gwobr ar ddeg. 

Dyma'r categorïau ar gyfer gwobrau 2018:

·        Darlithydd y Flwyddyn

·        Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

·        Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

·        Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

·        Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

·        Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

·        Goruchwyliwr y Flwyddyn - Ôl-raddedig

·        Goruchwyliwr y Flwyddyn - Israddedig

·        Adran y Flwyddyn

·        Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

·        Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

·        Gwobr Dysgu Arloesol

·        Tiwtor Personol y Flwyddyn

·        Gwobr Adborth Eithriadol

·        Gwobr Cam Nesaf

·        Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Bydd categori Clod Arbennig hefyd, sy'n caniatáu i'r panel beirniadu gydnabod gwaith neu gyfraniad eithriadol at fywyd myfyrwyr, sydd ddim o bosib yn perthyn i un o'r categorïau eraill.

Wrth sôn am lwyddiant y Gwobrau, dywedodd Emma Beenham, Swyddog Academaidd Undeb y Myfyrwyr: 

"Mae Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr wedi bod trwy weddnewid cyffrous eleni a bydd 3 gwobr ychwanegol yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Hyn sbardunodd y newid enw o'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr i UMAber yn Dathlu: Staff a Myfyrwyr, yn unol â gweddill ein Hwythnos Ddathlu. Nawr, mae gennym ni gyfanswm 16 o wobrau a dwi'n edrych ymlaen at weld mwy o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y gwobrau hyn. 

Dwi methu aros i glywed am yr holl bethau gwych sy'n digwydd yma yn Aberystwyth, boed hynny'n ddarlithydd neu diwtor sydd bob amser yn mynd y filltir ychwanegol, aelod o staff cymorth sydd bob amser yn hapus i helpu gyda gwên fawr, neu Gynrychiolydd Academaidd sy'n sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed."

Dywedodd yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-ganghellor:

"Mae'r gwobrau hyn mor bwysig, dyma'ch cyfle i chi gydnabod a dathlu fy nghydweithwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eich taith yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.  I mi, dyma uchafbwynt y flwyddyn gan ei fod yn dod â chymuned Aberystwyth at ei gilydd ac yn dangos yr hyn sydd, i mi, y bartneriaeth orau rhwng staff a myfyrwyr unrhyw le yn y byd. " 

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Dathlu UMAber yn cau ar 30 Mawrth 2018.  Yna, caiff yr enwebiadau eu barnu gan banel o staff a myfyrwyr, a chaiff enillydd ac unigolion â chymeradwyaeth uchel eu dewis ar gyfer pob categori.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod noson ddathlu nos Iau. 26 Ebrill.

ENWEBWCH NAWR

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.