BYDDWCH YN SWYDDOG LLAWN AMSER A RHOWCH HWB I'CH GYRFA

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ydych chi'n chwilio am swydd lawn amser ar ôl graddio?

Dechreuwch eich gyrfa ar y brig, nid ar y gwaelod

(a chewch aros yn Aberystwyth am flwyddyn arall).

 

Does dim llawer o raddedigion yn gallu honni eu bod nhw'n ymddiriedolwr mudiad o fewn blwyddyn ar ôl graddio. Mae ein swyddogion yn cael cyfleoedd unigryw i gydlynu / rwydweithio ag uwch staff prifysgol a gweithio gyda ffigurau cyhoeddus amlwg. Yn aml, mae ein swyddogion yn mynd ati i gael gyrfa wych ac mae llawer o fudiadau'n awyddus iawn i recriwtio swyddogion UMau.

 

Bydd pob dydd yn y swyddfa yn wahanol ond gallwch ddisgwyl datblygu'r sgiliau:

·       Ymgyrchu strategol

·       Rheoli digwyddiadau

·       Siarad a chysylltiadau cyhoeddus

·       Cyfathrebu

·       Rheoli cyllideb

·       Polisïau a gweithdrefnau mewn gweithle

·       Arweinyddiaeth a chadeirio pwyllgorau

·       Gweithio mewn tîm

·       a llawer, llawer mwy

 

Cofiwch, mae dal y rôl yn golygu mai chi sy'n ei llywio, a chewch gyfle i ganolbwyntio ar y sgiliau rydych chi am eu datblygu.

 

Bydd eich blwyddyn yn y swydd yn caniatáu i chi addasu i amrywiaeth o rolau newydd, gan agor cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Darperir hyfforddiant ar gyfer pob swyddog etholedig, ynghyd â chefnogaeth ac arweiniad i gyflawni eu rôl a throi eu hamcanion yn realiti.

 

Felly pam ydych chi'n oedi? Sefwch heddiw drwy fynd i www.umaber.co.uk/etholiadau

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.