BYDDWCH YN SWYDDOG GWIRFODDOL A CHEWCH GYDNABYDDIAETH AR EICH ACAU

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae bod ar y blaen wastad yn bwysig ac ni ddylai'r gwaith rydych chi'n ei wneud i gynrychioli myfyrwyr eraill gael ei wastraffu.

Mae'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch yn ddogfen sy'n caniatáu i gyflogwyr weld pa weithgareddau ychwanegol a wnaethoch pan oeddech chi yn y Brifysgol. Yn ogystal â rhestru'ch cyrraeddiadau academaidd, mae'n cynnwys eich cyfranogiad mewn ambell weithgaredd allgyrsiol, p'un a oeddech yn gynrychiolydd academaidd ar eich cwrs, yn aelod o bwyllgor eich clwb chwaraeon neu gymdeithas neu, yn olaf ond nid lleiaf, roeddech yn Swyddog Gwirfoddol yn yr Undeb.

Holl ddiben yr ACAU oedd cydnabod dau beth:

  • Mewn byd sy'n llawn graddedigion, mae angen rhywbeth mwy ar gyflogwyr na dim ond gradd i wrth fynd ati i recriwtio gweithlu.
  • Mae bod yn swyddog gwirfoddol, yn gynrychiolydd academaidd neu redeg clwb neu gymdeithas yn datblygu'r sgiliau sy'n eich gwneud chi'n fwy cyflogadwy.

Gellir hefyd cofnodi unrhyw oriau y byddwch yn eu treulio yn eich rôl fel swyddog gwirfoddol drwy ddefnyddio Hyb Gwirfoddoli UMAber - sy'n eich darparu ag adroddiad llawn o'ch oriau gwirfoddoli a'r sgiliau a ddatblygwyd ar y daith.

Felly, ni ddylai hynny fod y prif reswm dros ystyried sefyll etholiad fis Chwefror hwn, ond gallwn ni eich sicrhau y bydd eich gwaith caled yn cael ei gydnabod os byddwch chi am wneud hynny!

Sefwch yn Etholiadau'r Swyddogion 2018 drwy fynd i www.umaber.co.uk/etholiadau.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.