Etholiadau UMAber yn torri record pleidleisio Aber eto yn 2018

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae hi wedi bod yn wythnos lwyddiannus yma yn UMAber; ennill y Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru ar ddydd Mawrth (llongyfarchiadau Tim Cyfleoedd UMAber).

A nawr gorffen yr wythnos trwy dorri record pleidleisio Etholiadau UMAber.   

Cafwyd cyfanswm o 2,823 o bleidleisiau a olygodd mai 35% o fyfyrwyr a bleidleisiodd yn Etholiadau UMAber. 

Diolch i holl fyfyrwyr Aberystwyth a fwriodd bleidlais yn etholiadau'r swyddogion eleni!!

Llongyfarchiadau i'r holl ymgeiswyr a safodd yn etholiadau Aber eleni a chroeso holl swyddogion newydd etholedig i dîm UMAber. Byddan nhw'n dechrau yn eu rolau yn ystod yr haf.

 

Dyma Dîm Swyddogion Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2018/2019:

Heno, cyhoeddwyd tîm swyddogion newydd UMAber ar gyfer 2017 - 2018 ar noson ganlyniadau a gynhaliwyd yn Undeb y Myfyrwyr wedi wythnos brysur o ymgyrchu a phleidleisio rhwng 12 Mawrth – 16 Mawrth.

 

 

Rolau llawn amser

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA: Anna Jones

Swyddog Materion Academaidd: Megan Hatfield

Swyddog Cyfleoedd i fyfyrwyr :Louisa Fletcher

Llywydd UMAber 2018 / 2019 AberSU President : Bruce Wight

Swyddog Llesiant : Molly-Jean Longden

 

Rolau gwirfoddoli

Cadeirydd yr Undeb : Natasha Jacobs

Swyddog y Menywod : Sophie Thompson

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol : Karolina Ozarowska

Swyddog Croenddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (CALlE) ; Ammaara Nalban

Swyddog yr Amgylched a Chynaliadwyedd ; James Clarke

Swyddog Myfyrwyr Hyn : Jon Harding

Swyddog LHDTQ+ : Steve Mason

 

Cynrychiolwyr Athrofa         

?Cynrychiolwyr Athrofeydd Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig - IBERS (UG) : Joao Louro

Cynrychiolwyr Athrofeydd Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg - IMPACS (UG) : Troy Wenham

Cynrychiolwyr Athrofeydd Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg - IGHPP (UG) : Chloe Wilkinson-Silk

Athronfeydd Celfyddydau - IAH (UG) : Roisin Donnelly

Cynrychiolwyr Athrofeydd Busnes a’r Gyfraith - IBL (UG) : Dhanjeet Ramnatsing

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.