Aberystwyth University Students' Union news

 
 
Datganiad ynglyn a ffioedd dysgu

Ar 11 Gorffennaf 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i ganiatáu i brifysgolion gynyddu eu ffioedd dysgu i £9,295 y flwyddyn, yn unol â chwyddiant. Mae addysg yng Nghymru yn aml wedi bod sawl cam o flaen y system gyfatebol yn Lloegr, gyda ffioedd a grantiau blaengar, ac rydym yn siomedig iawn i weld y cyhoeddiad hwn yn cael ei wneud.

 
Statement on tuition fees

On 11th July 2017, the Welsh Government announced its intention to allow universities to raise their tuition fees to £9,295 a year, in line with inflation. Education in Wales has typically been several steps ahead of its English counterparts with progressive fees and grants, and we are very disappointed to see this announcement being made.

 
 
Dyma eich swyddogion newydd…

Yr wythnos hon, bydd tîm newydd y swyddogion yn ymgymryd â'u rolau yma yn UMAber, felly dyma gyfle perffaith i gyflwyno pob un ohonyn nhw.

 
Introducing your new officer team…

This week, the new officer team take up their roles here at AberSU therefore we thought it would be a perfect opportunity to introduce each of them.