This Girl Can

7 - 13 Mawrth 2022

Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.

Yn ôl ymchwil, mae cyfran y menywod sy'n cael eu darbwyllo rhag gwneud ymarfer corff oherwydd ofn beirniadaeth yn eithriadol o fwy na'r dynion, ac mae nifer y merched sy'n parhau ag ymarfer corff ar ôl gadael yr ysgol yn sylweddol is na dynion.

Rydyn ni'n cynnal yr ymgyrch yr wythnos hon er mwyn i fyfyrwyr Aberystwyth ddangos na ddylai ofn beirniadaeth eu hatal rhag cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd. Yn ogystal â hyn, credwn y dylid bod llwyfan cyfartal i fenywod ym mhob sector gwaith a gweithgareddau hamdden.

Rydyn ni wedi cyflwyno'n hagwedd ni ar yr ymgyrch 'The Girl Can' gan ein bod ni am dynnu sylw at feysydd eraill lle mae anghydraddoldeb rhwng nifer y dynion a'r menywod, fel bod yn berchen ar fusnesau a'u rheoli neu fynd i ddiwydiant STEM.

Gobeithio bydd yr wythnos yn annog ac yn rhoi grym i fenywod drwy'r brifysgol gyfan ac yn dangos bod croeso i fenywod ym mhob un o'r amgylcheddau hyn ac na ddylen nhw ofni cymryd rhan.

Gweler chi yno! 

Tîm Staff a Swyddogion UMAber


Proffil o Chwaraewr:

Ffrisbi Eithaf Mwnci See:

Chlwb Hoci Menywod Prif. Aber (AUWHC):

Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Aberystwyth (AUNC):

Clwb Cychod Prif. Aber (AUBC):

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576