Myfyrwyr Anabl

Fel rhan o flaenoriaethau Sabina (Llwywydd ur UM 21-22), oedd i greu offer adrodd ar gyfer myfyrwyr sydd ag anableddau. Pwrpas yr offer hyn yw i’r myfyrwyr hyn leisio eu pryderon yn ystod o feysydd ar draws y Brifysgol. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys y gwasanaethau llety, academaidd, ariannol, rhwydwaith mewnol, llesiant/hygyrchedd ac unrhyw faes arall lle mae’r myfyrwyr hyn yn cael anawsterau.

Nod y ffurflen hon yw:

  • I alluogi i fyfyrwyr sydd ag anableddau leisio eu pryderon yn agored heb ofn cael eu beirniadu

Ar ôl eu cyflwyno, bydd yr ymatebion yn cael eu hadolygu gan aelod staff UM perthnasol a lle bo’n bosib, byddwn yn cymryd camau priodol.

Rhennir data di-enw gyda Thîm Hygyrchedd y Brifysgol!

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576