This Girl Can

Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.

Yn ôl ymchwil, mae cyfran y menywod sy'n cael eu darbwyllo rhag gwneud ymarfer corff oherwydd ofn beirniadaeth yn eithriadol o fwy na'r dynion, ac mae nifer y merched sy'n parhau ag ymarfer corff ar ôl gadael yr ysgol yn sylweddol is na dynion.

Rydyn ni'n cynnal yr ymgyrch yr wythnos hon er mwyn i fyfyrwyr Aberystwyth ddangos na ddylai ofn beirniadaeth eu hatal rhag cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd. Yn ogystal â hyn, credwn y dylid bod llwyfan cyfartal i fenywod ym mhob sector gwaith a gweithgareddau hamdden.

Rydyn ni wedi cyflwyno'n hagwedd ni ar yr ymgyrch 'The Girl Can' gan ein bod ni am dynnu sylw at feysydd eraill lle mae anghydraddoldeb rhwng nifer y dynion a'r menywod, fel bod yn berchen ar fusnesau a'u rheoli neu fynd i ddiwydiant STEM.

Gobeithio bydd yr wythnos yn annog ac yn rhoi grym i fenywod drwy'r brifysgol gyfan ac yn dangos bod croeso i fenywod ym mhob un o'r amgylcheddau hyn ac na ddylen nhw ofni cymryd rhan.

Gweler chi yno! 

Tîm Staff a Swyddogion UMAber


Dydd Llun 18/02

FFAIR!

11-3, Prif Ystafell yr UM

Yn llawn cyfleoedd cyffrous, mae'r ffair hon yn dod â merched o wahanol gefndiroedd at ei gilydd i siarad, rhannu eu profiadau ac annog pob myfyriwr i gyrraedd eu potensial!

  • Cyfarfod perchnogion a Rheolwyr Busnesau Aber
  • Ymunwch grwpiau Myfyrwyr a Chwaraeon
  • Cael cefnogaeth Lles, Gyrfaoedd a Phrifysgol

Dydd Mawrth 19/02

BLOODY BIG BRUNCH!

11-2, Tu allan i'r Swyddfa Cyfleoedd/Siop

Yn ymuno â'r ymgyrch genedlaethol i orffen tlodi mislif, bydd ein Swyddog Lles yn cynnal brunch gyda twist!

  • Bydd bwyd yn GOCH
  • cynhyrchion glanweithiol yn lle arian parod
  • Caiff cynhyrchion eu rhoi i YSGOLION LLEOL.

 

ADENNILL Y NOS!

Gwneud baneri - 12-6, Digwyddiad o 6, Gorymdaith yn gadael am 7.

Mae Adennill y Nos yn agored i bawb, dim rhwystrau, dim disgwyliadau, dim ond gorymdaith i ddangos undod â merched ar gampws.

Wedi'i adeiladu i ddiweddu trais yn seiliedig ar ryw, mae Adennill y Nos yma i ddangos nad yw trais ac ymosodiad rhywiol byth yn iawn.

Felly dewch draw, gwnewch faneri, gorymdeithio a phrofi 'This Girl Can!'


Dydd Mercher

BUCS 'THIS GIRL CAN'

Bydd y timau merched isod yn cynrychioli Aber, dewch draw a dangos eich cefnogaeth!

Pêl-droed VS Caerdydd, 2yp, Pitch 3G Canolfan Chwaraeon
Lacrosse VS UWE, 2yp, Vicarage Fields
Pêl-rwyd VS Royal Agricultural, Sports Cage

Mwy o wybodaeth...


DYDD IAU 21/02

THE VAGINA MONOLOGUES! 

Yn rhedeg dros Ddydd Iau a Dydd Gwener, mae 'The Vagina Monologues' yn ôl ac yn ac yn well nag erioed! Perfformir drama anhygoel Eve Ensler gan UMAber i godi arian ar gyfer Llwybrau Newydd Aberystwyth a’r Ymgyrch  V-Spot, yn siarad allan dros ferched ledled y byd. Bydd y sioe yn gwneud i chi chwerthin a chrio, ond yn bwysicach oll, i feddwl. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben unwaith ac am byth.

Ticedi a mwy...


Dydd Gwener 22/02

Superteams Merched!

O 22-24 Chwefror bydd myfyrwragedd yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu coes, chwys a llawer o fwd!

Mwy o wybodaeth...

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576