Dy Bleidlais Di

Mae eich pleidlais yn bwysig, gwnewch yn siwr nad ydych chi'n ei cholli!

 

Rydym yn cael ar ddeall y bwriedir cynnal etholiad Senedd y DU ddydd Iau 12fed Rhagfyr.  Mae Aberystwyth yn rhan o Etholaeth Ceredigion.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad hwn yw hanner nos, ddydd Mawrth 26ain Tachwedd.

Mae'r dyddiad cau tebygol ar gyfer ceisiadau pleidlais bost newydd, neu newidiadau i bleidleisiau post presennol, yn debygol o fod yn 5pm ddydd Mercher 27ain Tachwedd.

Bwriad yr adran hon o'n gwefan yw darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gofrestru i bleidleisio, ac wrth i rai etholiadau ddod yn nes, unrhyw wybodaeth ychwanegol, fel sut i ddod o hyd i'r orsaf bleidleisio agosaf neu derfynau amser allweddol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae etholiadau yn broses o wneud penderfyniadau, lle caiff y cyhoedd benderfynu pwy fydd yn eu cynrychioli, bydded hynny ar Gyngor y Dref, yn y Cynulliad Cenedlaethol neu yn Senedd San Steffan. Mae pawb sy'n gymwys - ac wedi cofrestru i bleidleisio - yn cael pleidleisio dros yr ymgeisydd sy'n cynrychioli eu hardal leol, y cyfeirir ati fel etholaeth.

Fel rheol, mae'r ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad yn cynrychioli un o’r pleidiau gwleidyddol, ond gallant hefyd sefyll fel ymgeiswyr annibynnol - gwnewch yn siwr eich bod yn darllen maniffesto pob ymgeisydd.

Beth am fwrw golwg ar ein Mythau Cyffredin sy’n perthyn i Bleidleisio a’n canllaw i Ddatrys Jargon Etholiadau.

 

Sut ydw i’n mynd ati i bleidleisio?

 

Y ffordd hawddaf a chyflymaf yw cofrestru i bleidleisio ar-lein drwy ymweld â... gov.uk/cofrestru-i-blridleisio

 

Sut ydw i'n gwirio a ydw i wedi cofrestru i bleidleisio?

 

Mae gan bob awdurdod lleol gofrestr etholiadol ar gyfer eu hardal eu hunain. Nid oes rhestr etholiadol ar-lein.

I wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol