Diwrnod Coffáu Trawsryweddol

Ar 20fed Tachwedd rydym yn cofio bywydau pobl drawsryweddol yr ydym wedi'u colli.

Os hoffech chi fynychu'r Wylnos ddiriaethol, cysylltwch â Balchder ar scty04@aber.ac.uk. Bydd gwasanaeth ar-lein hefyd ar Zoom rhwng 6-8pm.

Os ydych chi'n hunan-ddiffinio fel person traws, yn meddwl eich bod chi'n cael profiad o dysfforia neu'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, cysylltwch â'r adnoddau a restrir yma.

Transgender Day of Remembrance | GLAAD

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576