Gwnewch ein Haddewid

Arwyddwch ein haddewid a dangoswch eich cefnogaeth dros fynd i'r afael â bwlio, aflonyddu a thrais ar y campws ac yn ein cymuned.

Mae'r addewid yn annog pob myfyriwr ac aelod staff i gydweithio i addysgu ei gilydd a herio achosion o fwlio, aflonyddu a thrais i greu diwylliant o ddim goddefgarwch, lle mae myfyrwyr yn ddiogel i fod yn nhw eu hunain heb ragfarn.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576