Byddwch yn Eiriolwr dros Newid

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi'r ymgyrch a'i gwaith? Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i weithredu fel eiriolwyr a'n helpu ni â'n gwaith.

Wrth i'r ymgyrch ddatblygu, byddwn ni'n gweithio ar wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio i gyflawni ei hamcanion.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576